Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du information som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, bland annat styrdokument, utlysningar samt aktuella projekt.

Styrdokument och rutiner

Samtliga dokument på sidan öppnas i ny flik.

Fakultetens rutiner gällande kurs- och utbildningsplaner hittar du via länkarna nedan.

Vid framtagande av nya kursplaner ska nedanstående mallar användas.

Som ett stöd i arbetet med kursplaner finns också fakultetens kursplanegrupp. Du kan till exempel vända dig till kursplanegruppen för att få feedback på en kursplan.

Läs mer om kursplanegruppen

Pedagogisk utveckling

Fäll ut flikarna nedan för att läsa om olika möjligheter till pedagogisk utveckling.

Fakulteten vill uppmuntra projekt och idéer för utvecklingsaktiviteter som främjar utbildning i bred bemärkelse. Liksom i tidigare utlysningar är det fortfarande möjligt att söka medel för pedagogisk utvecklingstid, men fakulteten riktar i årets utlysning en del av medlen mot projekt som knyter an till breddad rekrytering/breddat deltagande, samverkan med externa aktörer och det livslånga lärandet.

Läs mer om utlysningen.

För att främja pedagogisk utveckling har fakulteten även tagit fram informationsmaterial som beskriver olika sätt arbeta med generella kompetenser i undervisningen.

Läs mer om att arbeta med genererella kompetenser

Ansök om att få dina pedagogiska meriter bedömda och bli antagen till fakultetens Pedagogiska akademi som meriterad (QTP) eller excellent (ETP) lärare.

Läs mer om pedagogisk akademi

Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av Samhällsvetenskapliga fakulteten och av AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Läs mer om högskolepedagogisk utbildning

Alla lärare och doktorander är välkomna till fakultetens seminarieserie om pedagogisk utveckling. Temat för seminariserien är “Expanding the capacity to explore, share and communicate differences in the classroom”.

6 oktober: Trigger warnings - what is the problem

22 november: To explore and integrate differences in the classroom dialogue

Aktuella projekt inom studentservice

Samordnad karriärverksamhet

Samordnad SI-verksamhet

Lärplattformen Canvas

Canvas är Lunds universitets universitetsgemensamma lärplattform med funktionaliteter som stöttar undervisning och lärande.

Om Canvas – education.lu.se

Stöd för digital undervisning – education.lu.se

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Läs mer om fakultetens kvalitetsarbete här.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
Kansli S
+46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Mårten Frostgård
Utbildningssamordnare
+46 46 222 83 18
marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
Kansli S
+ 46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se