Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av personuppgifter och dataskydd

Vid Lunds universitetet ska vi behandla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen. På den här sidan hittar du information, råd och stöd för behandling av personuppgifter inom fakulteten.

Behandling av personuppgifter

Stöd och vägledning för hur personuppgiftsbehandling ska gå till i det dagliga arbetet finns på Lunds universitets medarbetarwebb. Här hittar du till exempel information om säkerhetsincidenter för personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal samt information om hur du hanterar din e-post. Du hittar också information gällande lagstiftningen (GDPR) och dataskydd inom specifika områden, till exempel personalarbete eller utbildning.

Personuppgifter och dataskydd på Medarbetarwebben

Utbildningar

Det är viktigt att alla medarbetare känner till regelverket om dataskydd. Ett bra sätt att komma igång är att gå onlineutbildningarna som erbjuds via Kompetensportalen. 

Grundkurs: Personuppgifter och dataskydd (Kompetensportalen, ny flik)

Fördjupning: Personuppgifter i forskning (Kompetensportalen, ny flik)

Har din avdelning önskemål om egna utbildningsinsatser eller aktiviteter inom området? Hör gärna av dig med en förfrågan till fakultetens kontaktpersoner. 

Verksamhetsnära stöd

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns två verksamhetsnära dataskyddssamordnare som samordnar fakultetens arbete med personuppgiftshantering och samarbetar med dataskyddssamordnaren vid universitetets gemensamma förvaltning. Se kontaktruta för mer information.    

Fakultetens riktlinjer för personuppgifter i examensarbeten

Fakulteten har egna riktlinjer för när studenter hanterar personuppgifter inom sina studier. 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i examensarbeten (PDF 230 kB)

När samtycke behöver inhämtas ska nedanstående mall användas:

Mall: Samtyckesblankett för deltagande i examensarbete (Word)

Frågor?

På Medarbetarwebben finns svar på de vanligaste frågorna. 

Vanliga frågor och svar - Medarbetarwebben

Om du inte hittar svaret på din fråga där kan du kontakta Lunds universitets dataskyddsombud på dataskyddsombud [at] lu [dot] se.

 

 

Kontakt

Utbildningsdata och förvaltningsdata, inklusive hantering av registerutdrag:

Marie Steiner
Fakultetskoordinator, verksamhetsnära dataskyddssamordnare
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se (marie[dot]steiner[at]sam[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 48 93'

Forskningsdata:

Ann-Sofie Zettergren
Bibliotekarie, verksamhetsnära dataskyddssamordnare
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (ann-sofie[dot]zettergren[at]sambib[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 16 92