Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mats Heide om pedagogisk meritering

Varför ansökte du om bedömning av pedagogisk skicklighet?

Det är ett utmärkt tillfälle till utveckling som lärare. Genom att söka till den pedagogiska akademin tvingas man stanna upp och reflektera över den egna rollen som lärare och fundera på frågor som:

  • Hur har jag utvecklats som lärare – hur var jag då, hur är jag nu?
  • Hur förhåller jag mig till studenterna och till ämnet som jag undervisar i?
  • När känner jag att min undervisning fungerar, när fungerar den mindre bra?
  • Hur kan jag variera undervisningen?
  • Hur stimulerar jag studenternas lärande på bästa sätt?

Om jag inte hade sökt och sammanställt min pedagogiska portfölj hade jag inte gjort denna reflektion och jag hade inte heller läst in mig på den senaste forskningen i högskolepedagogik. 

Vad har det inneburit för dig att bli utnämnd till excellent lärare?

Det har gett mig ett kvitto på att jag har utvecklats som lärare och det har gett mig fördjupade kunskaper om didaktikens betydelse för studenternas lärande samt många tips på hur undervisningen kan förbättras.  

Har du något tips att skicka med till den som funderar på att söka?

Mitt främsta tips är att gå kursen Teaching portfolio som jag tycker var mycket intressant och värdefull. Utan den kursen hade det varit svårt att skriva en bra pedagogisk portfölj. Ett annat tips är att avsätta tillräckligt med tid för att sammanställa den pedagogiska portföljen. Det tar tid att sammanställa allt material, att reflektera och skriva texten.

Mats Heide. Foto.

Mats Heide är utnämnd till excellent lärare (Excellent Teaching Practitioner, ETP) vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Mats pedagogiska portfölj (PDF 679 kB, ny flik)