Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikationsstöd

för medarbetare vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Här hittar du information, riktlinjer, mallar och verktyg som rör kommunikation och grafisk profil. Du är alltid välkommen att kontakta fakultetens kommunikatörer för rådgivning och hjälp vid kommunikationsinsatser.

Presentationsmaterial om fakulteten och universitetet

Ska du hålla en presentation eller behöver informationsmaterial om Lunds universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten? Nedan hittar du digitalt material. Kontakta någon av kommunikatörerna på fakultetskansliet om du behöver broschyrer eller annat tryckt material.

Presentationsmaterial om universitetet finns på Medarbetarwebben

PowerPoint-presentationer

Via länkarna nedan hittar du en powerpointpresentationer med basfakta om Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds universitet. Presentationerna är mallar som du kan fylla på med eget material.

Baspresentation om Samhällsvetenskapliga fakulteten på engelska (LU Box öppnas i nytt fönster)

Presentationer om Lunds universitetets finns i LU:s bild- och mediebank (Se fliken "Mallar och grafik".)

Grafisk profil

Lunds universitets grafiska profil är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. För att skapa en tydlig och enhetlig bild av vårt universitet ska allt tryckt och digitalt material som produceras i universitetets namn följa den grafiska manualens regler och anvisningar.

Läs mer om den grafiska profilen på den universitetsgemensamma medarbetarwebben

Logotyper och brevmallar

Fakulteten har en egen logotyp och en egen brevmall som du kan använda när du vill tydliggöra att fakulteten är avsändare.

Sublogotyp Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ladda ner logotyp och brevmall från universitetets bild- och mediebank

Logotypen är en så kallad sublogotyp till LU-logotypen. Sublogotyper är främst till för fakulteter men även andra verksamheter, till exempel instituioner, kan ansöka om en sublogotyp. De verksamheter som överväger att ansöka om en sublogotyp behöver analysera och motivera sina behov, inte minst utifrån externa mottagares perspektiv. Grundläggande kriterier för att få en sublogotyp är att

  • verksamheten har ett särskilt behov av att kommunicera och profilera sig externt
  • verksamheten är av substantiellt omfång mätt i personal och finansiering
  • verksamheten är av långsiktig karaktär.

Kontakta kommunikationsansvarig vid fakulteten för mer information om ansökan.

Nå ut med nyheter och evenemang

Behöver du hjälp med en bra nyhet som du tycker ska komma till medias kännedom kan du kontakta kommunikatören på din institution eller Ulrika Oredsson, pressansvarig vid fakulteten.

Har du ett evenemang som är öppet för allmänheten? Alla medarbetare kan själva lägga in händelser i universitetets gemensamma kalendarium, som visas på startsidan på lu.se.

Läs mer om hur du lägger in en händelse i kalendariet på lu.se

Om du vill nå ut med information internt inom fakulteten är du välkommen att kontakta någon av fakuletetskommunikatörerna för rådgivning.

Kontakt

Mats Kristersson
Kommunikationsansvarig
+46 46 222 72 08
mats [dot] kristersson [at] sam [dot] lu [dot] se

Helena Lind
Kommunikatör
+46 46 222 72 57
helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, forskningskommunikatör
+46 46 222 70 28
+46 70 147 27 40 
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se