Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikationsstöd

för medarbetare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Här hittar du information, mallar och verktyg som rör kommunikation och grafisk profil. Du är alltid välkommen att kontakta fakultetens kommunikatörer för rådgivning och hjälp vid kommunikationsinsatser.

Genvägar

Mallar och verktyg

Grafisk profil

För att skapa en tydlig och enhetlig bild av Lunds universitet ska allt tryckt och digitalt material som produceras i universitetets namn följa den grafiska manualens regler och anvisningar.

Lunds universitets grafiska profil - medarbetarwebben.lu.se

Fakulteten har en egen sublogotyp och en egen brevmall som du kan använda när du vill tydliggöra att fakulteten är avsändare.

Sublogotyp Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ladda ner logotyp och brevmall från universitetets bild- och mediebank (ny flik)


Kommunicera din forskning

På Medarbetarwebben kan du läsa om olika former av stöd för att underlätta för dig som forskare att kommunicera din forskning.

Kommunicera din forskning - medarbetarwebben.lu.se

Du som är forskare ansvarar själv för att din profil i universitets forskningsportal är uppdaterad och följer fakultetens miniminivå.

Läs mer om att registrera forskningsinformation i LUCRIS 

Behöver du hjälp med en bra nyhet som du tycker ska komma till medias kännedom kan du kontakta kommunikatören på din institution eller Ulrika Oredsson, pressansvarig vid fakulteten.

Mer information om press och nyheter finns även på Medarbetarwebben


Nå ut med evenemang

Planerar du ett populärvetenskapligt evenemang som är öppet för allmänheten? Alla medarbetare kan själva lägga in händelser i universitetets gemensamma kalendarium, som visas på startsidan på lu.se.

Läs mer om hur du lägger in en händelse i kalendariet på lu.se

Ordnar du ett evenemang för medarbetare vid fakulteten? Då passar händelsen i fakultetetens interna kalendarium. Skriv till webeditor [at] sam [dot] lu [dot] se för hjälp med publicering. 


Informera inom fakulteten

Internwebben 

Fakultetens interna webbplats (som du besöker just nu) fungerar som en samlingsplats för fakultetsspecifik information. På internwebbens startsida finns ett nyhetsflöde med nyheter som vänder sig till majoriteten av medarbetarna inom fakulteten. 

Evenemang för medarbetare vid fakulteten publiceras i det interna kalendariet

SAMlat - vårt interna nyhetsbrev

Ungefär en gång i månaden skickas ett internt nyhetsbrev med e-post till alla medarbetare på fakulteten. Nyhetsbrevet innehåller en hälsning från dekan och samlad information om vad som är på gång inom fakulteten och universitetet. Om du har idéer eller frågor om innehållet är du välkommen att höra av dig till kommunikationsansvarig Helena Lind. 

E-postlistor

E-postlistor till grupper av medarbetare vid fakulteten används när du vill rikta information till en specifik grupp. Fakultetskansliet administrerar sändlistor till olika roller inom fakulteten, exempelvis doktorander, studievägledare, studierektorer. Hör av dig till kommunikationsansvarig Helena Lind om du har behov av att skicka information till särskilda grupper inom fakulteten.

Nätverk, nämnder och råd

En stor del av fakultetens kommunikation sker även i de fakultetsövergripande nämnderna, råden och nätverken. 

Nämnder och råd
Nätverk inom fakulteten


Studentrekrytering

Studentrekryteringsarbete genomförs både centralt, på fakulteten och på institutioner. Fakultetens viktigaste kanaler är:

Vår huvudkanal för utbildningspresentationer för presumtiva studenter är lu.se och lunduniversity.lu.se. Fakultetskommunikatörer ansvarar för innehållet på lu.se och publicerar exempelvis bild, film, studentporträtt och karriärtexter utbildningspresentationerna. Varje institution ansvarar för att leverera material till fakultetskommunikatörer för publicering. Innehållet på lunduniversity.lu.se samordnas av Externa relationer.

Se fakultetens riktlinjer för utbildningspresentationer på webben (PDF 245 kB, ny flik)

Fakultetens utbildningar presenteras i universitetets utbildningsmagasin, som finns i både tryckt och digital form.

Lunds universitets utbildningsmagasin

Lund University International Student Prospectus (issuu.com)

Studenter som läser en samhällsvetenskaplig utbildning är viktiga ambassadörer i mötet med presumtiva och blivande studenter. Fakulteten arbetar löpande med rekrytering av studentambassadörer som i olika sammanhang får i uppdrag att representera våra utbildningar. Det kan handla om att medverka vid en utbildningsmässa, vid olika events, ett skolbesök eller i olika sociala mediekanaler.

Här kan studenter anmäla intresse för att arbeta som studentambassadör - sam.lu.se

Fakulteten deltar varje höst med ett eget program vid universitetets inspirationsdagar för gymnasieskolor. Gymnasieelever från hela södra Sverige bjuds in till två temadagar med föreläsningar och utbildningsinformation.

Läs mer om inspirationsdagarna på lu.se

I mars varje år arrangerar universitetet ett övergripande Öppet hus där samtliga fakulteter medverkar.

Läs mer om Öppet hus på lu.se

Fakultetens studentambassadörer deltar vid externa utbildningsmässor, bland annat de årliga stora nationella utbildningsmässorna i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Mässor som universitetet medverkar på – mer info finns på lu.se

Tillsammans med Humanistiska och teologiska fakulteterna ordnar vi årligen konferensen "Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap" för de som vägleder gymnasieelever, eller vuxna, till studier på universitet och högskola.

Om studievägledarkonferensen på ht.lu.se

Kontakt

Helena Lind
Kommunikationsansvarig
+46 46 222 72 57
helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se

Jessica Björck
Kommunikatör
Tel: +46 46 222 72 08
jessica [dot] bjorck [at] sam [dot] lu [dot] se

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, forskningskommunikatör
+46 46 222 70 28
+46 70 147 27 40 
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se


Sex av fakultetens institutioner ingår i KOM SAM, fakultetens samlade kommunikationsfunktion. Se kontaktuppgifter nedan:

Lovisa Fey Walltin
Institutionen för psykologi och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
lovisa [dot] fey_walltin [at] psy [dot] lu [dot] se (lovisa[dot]fey_walltin[at]psy[dot]lu[dot]se)

Theo Hagman-Rogowski
Institutionen för kommunikation och medier, Institutionen för strategisk kommunikation och Rättssociologiska institutionen.
+46 46 222 32 76
theo [dot] hagman-rogowski [at] soclaw [dot] lu [dot] se (theo[dot]hagman-rogowski[at]soclaw[dot]lu[dot]se)

Annika Persson
Institutionen för tjänstevetenskap
+46 42 35 66 43
annika [dot] persson [at] ses [dot] lu [dot] se (annika[dot]persson[at]ses[dot]lu[dot]se)

Kommunikationsplan

Kommunikationsteamets arbete beskrivs mer detaljerad i kommunikationsplanen för året.

Hämta kommunikationsplanen för 2024-2025 i LU Box (öppnas i ny flik)