Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikationsstöd

för medarbetare vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Här hittar du information, riktlinjer, mallar och verktyg som rör kommunikation och grafisk profil. Du är alltid välkommen att kontakta fakultetens kommunikatörer för rådgivning och hjälp vid kommunikationsinsatser.

PowerPoint-presentationer

Nedan kan du ladda ner powerpointpresentationer med basfakta om Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds universitet. Presentationerna är mallar som du kan fylla på med eget material.

Baspresentation om Samhällsvetenskapliga fakulteten på engelska (LU Box öppnas i nytt fönster)

Presentationer om Lunds universitetets finns i LU:s bild- och mediebank (Se fliken "Mallar och grafik".)


Grafisk profil

För att skapa en tydlig och enhetlig bild av Lunds universitet ska allt tryckt och digitalt material som produceras i universitetets namn följa den grafiska manualens regler och anvisningar.

Läs mer om den grafiska profilen på den universitetsgemensamma medarbetarwebben

Logotyper och brevmallar

Fakulteten har en egen sublogotyp och en egen brevmall som du kan använda när du vill tydliggöra att fakulteten är avsändare.

Sublogotyp Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ladda ner logotyp och brevmall från universitetets bild- och mediebank


Kommunicera din forskning

På Medarbetarwebben kan du läsa om olika former av stöd för att underlätta för dig som forskare att kommunicera din forskning.

Kommunicera din forskning - medarbetarwebben.lu.se

Behöver du hjälp med en bra nyhet som du tycker ska komma till medias kännedom kan du kontakta kommunikatören på din institution eller Ulrika Oredsson, pressansvarig vid fakulteten.

Mer information om press och nyheter finns även på Medarbetarwebben


Nå ut med evenemang

Har du ett evenemang som är öppet för allmänheten? Alla medarbetare kan själva lägga in händelser i universitetets gemensamma kalendarium, som visas på startsidan på lu.se.

Läs mer om hur du lägger in en händelse i kalendariet på lu.se

Ordnar du ett evenemang för medarbetare vid fakulteten? Då passar händelsen i fakultetetens interna kalendarium. Skriv till webeditor [at] sam [dot] lu [dot] se för hjälp med publicering. 


Informera inom fakulteten

Internwebben och e-postutskick

Fakultetens interna webbplats (som du besöker just nu) fungerar som en samlingsplats för fakultetsspecifik information. På internwebbens startsida finns ett nyhetsflöde med nyheter som vänder sig till majoriteten av medarbetarna inom fakulteten. Publicering av nyheter i flödet kombineras i regel med ett e-postutskick till hela eller delar av fakulteten.

Evenemang för medarbetare vid fakulteten publiceras i det interna kalendariet

E-postlistor

E-postlistor till grupper av medarbetare vid fakulteten används när du vill rikta information till en specifik grupp. Fakultetskansliet administrerar sändlistor till olika roller inom fakulteten, exempelvis lärare och forskare, doktorander, studievägledare, studierektorer. Hör av dig till kommunikatör Helena Lind, helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se, om du har behov av att skicka information till särskilda grupper inom fakulteten.

Nätverk, nämnder och råd

En stor del av fakultetens kommunikation sker även i de fakultetsövergripande nämnderna, råden och nätverken. Via länkarna nedan hittar du mer information. Hör av dig till kontaktpersonen för respektive nätverk/nämnd/råd för mer information:

Nämnder och råd
Nätverk inom fakulteten


Studentrekrytering

Utökade utbildningspresentationer på lu.se

Fakultetens huvudkanal för utbildningspresentationer för presumtiva studenter är lu.se och lunduniversity.lu.se. Fakultetskommunikatörer ansvarar för innehållet på lu.se och publicerar exempelvis bild, film, studentporträtt och karriärtexter utbildningspresentationerna. Varje institution ansvarar för att leverera material till fakultetskommunikatörer för publicering. Innehållet på lunduniversity.lu.se samordnas av Externa relationer.

Se fakultetens riktlinjer för utbildningspresentationer på webben (PDF 245 kB, ny flik)

Utbildningsmagasin

Fakultetens utbildningar presenteras i universitetets utbildningsmagasin, som finns i både tryckt och digital form.

Lunds universitets utbildningsmagasin

Lund University International Student Prospectus (issuu.com)

Studentambassadörer

Studenter som läser en samhällsvetenskaplig utbildning är viktiga ambassadörer i mötet med presumtiva och blivande studenter. Fakulteten arbetar löpande med rekrytering av studentambassadörer som i olika sammanhang får i uppdrag att representera Lunds universitets samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar. Det kan handla om att medverka vid en utbildningsmässa, vid olika events, ett skolbesök eller i olika sociala mediekanaler.

Mer information om studentambassadörsrollen på lu.se

Inspirationsdagar

Fakulteten deltar under varje hösttermin med ett eget program vid universitetets inspirationsdagar för gymnasieskolor. Gymnasieelever från hela södra Sverige bjuds in till två temadagar med föreläsningar och utbildningsinformation.

Läs mer om inspirationsdagarna på lu.se

Öppet hus

I mars varje år arrangerar universitetet ett övergripande Öppet hus där samtliga fakulteter medverkar.

Läs mer om Öppet hus på lu.se

Utbildningsmässor

Fakultetens studentambassadörer deltar vid ett antal utbildningsmässor, bland annat de årliga stora nationella utbildningsmässorna i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Mässor som universitetet medverkar på – mer info finns på lu.se

Kontakt

Helena Lind
Kommunikatör
+46 46 222 72 57
helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se

Jessica Björck
Kommunikatör
Tel: +46 46 222 85 77
jessica [dot] bjorck [at] svet [dot] lu [dot] se

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, forskningskommunikatör
+46 46 222 70 28
+46 70 147 27 40 
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se