Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningsrådets uppgift är att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med Högskoleförordningen och universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska

  • bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen
  • vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildning
  • bevaka internationaliseringsaspektern
  • diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildning
  • initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet består av elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande

Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier

Måns Svensson, Rättssociologiska institutionen

Douglas Brommesson, Statsvetenskapliga institutionen

Johan Alvehus, Institutionen för service management & tjänstevetenskap

Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi

Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation

Katarina Jacobsson, Socialhögskolan

Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi

Amanda Klysing, doktorandrepresentant

Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen

Barry Ness, LUCSUS

David Wästerfors, Sociologiska institutionen

Kontakt

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2020

23 september
4 november
9 december

Alla tillfällen kl. 10.00-12.00.