Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningsrådets uppgift är att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med Högskoleförordningen och universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska

 • bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen
 • vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildning
 • bevaka internationaliseringsaspekten
 • diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildning
 • initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet består av elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

 • Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande
 • Johan Alvehus, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier
 • Sara Eldén, Sociologiska institutionen
 • Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan
 • Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi
 • Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen
 • Ida Nafstad, Rättssociologiska institutionen
 • Kimberly Nicholas, LUCSUS
 • Natalia Rubiano Rivadeneira, doktorandrepresentant
 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Réka Ines Tölg, doktorandrepresentant
 • Sara Ullström, doktorandrepresentant
 • Fariborz Zelli, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2021

22 september
10 november
8 december

Alla tillfällen kl. 10.00-12.00.