Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningsrådets uppgift är att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med Högskoleförordningen och universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska

 • bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen
 • vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildning
 • bevaka internationaliseringsaspekten
 • diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildning
 • initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet består av elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

 • Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande
 • Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier
 • Ronald Byaruhanga, doktorandrepresentant
 • Sara Eldén, Sociologiska institutionen
 • Henrik Gutzon Larsen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan
 • Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi
 • Mine Islar, LUCSUS
 • Lena Karlsson, Genusvetenskapliga institutionen
 • Katja Lindqvist, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Annabell Merkel, doktorandrepresentant
 • Ida Nafstad, Rättssociologiska institutionen
 • Linn Petersdotter, doktorandrepresentant
 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Fariborz Zelli, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt

Helen Wiman
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2023

Onsdagar kl 10:00-12:00.

15 februari
19 april
14 juni