Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningsrådets uppgift är att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med Högskoleförordningen och universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska

 • bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen
 • vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildning
 • bevaka internationaliseringsaspekten
 • diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildning
 • initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet består av elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

 • Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande
 • Johan Alvehus, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier
 • Sara Eldén, Sociologiska institutionen
 • Henrik Gutzon Larsen, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan
 • Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi
 • Mia Liinason, Genusvetenskapliga institutionen
 • Ida Nafstad, Rättssociologiska institutionen
 • Mine Islar, LUCSUS
 • Natalia Rubiano Rivadeneira, doktorandrepresentant
 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Réka Ines Tölg, doktorandrepresentant
 • Sara Ullström, doktorandrepresentant
 • Fariborz Zelli, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2022

Onsdagar kl 10:00-12:00.

21 september
9 november
7 december