Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildningsrådet

Forskarutbildningsrådets uppgift är att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med Högskoleförordningen och universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningsrådet ska

  • bereda beslut om forskarutbildning inför fakultetsstyrelsen
  • vara aktiv part i frågor som rör handledarutbildning
  • bevaka internationaliseringsaspektern
  • diskutera och följa upp genomförda utvärderingar som berör forskarutbildning
  • initiera fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningsrådet består av elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektorer med ansvar för forskarutbildning) och tre studentrepresentanter. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

Länkarna nedan leder till kontaktinformation på Medarbetarwebben.

Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande

Johan Alvehus, Institutionen för service management & tjänstevetenskap

Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier

Fariborz Zelli, Statsvetenskapliga institutionen

Sara Eldén, Sociologiska institutionen

Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi

Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi

Kristina Göransson, Socialhögskolan

Amanda Klysing, doktorandrepresentant

Rui Liu, doktorandrepresentant

Claudia di Matteo, doktorandrepresentant 

Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen

Ida Nafstad, Rättssociologiska institutionen

Kimberly Nicholas, LUCSUS

Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation

Kontakt

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2021

3 februari
7 april
26 maj

Alla tillfällen kl. 10.00-12.00.