Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverk inom fakulteten

Fakultetskansliet driver en rad olika fakultetsövergripande nätverk i syfte att stödja och utveckla samarbetet inom fakulteten.

Ekonomnätverket

Syfte: Samordning, gemensamma rutiner och informationsutbyte i ekonomifrågor.

För vem: ekonomer och ekonomiadministratörer inom fakulteten.

Kontakt: Eva Stengard, ekonomichef

CIM-nätverket 

Syfte: Informations- och erfarenhetsutbyte gällande CIM (Certificate of International Merits). 

För vem: Kontaktpersoner för CIM vid institutionerna (kan vara studierektorer, administratörer etc). 

Kontakt: katarina [dot] follin [at] sam [dot] lu [dot] se (Katarina Follin), internationell koordinator 

HR-nätverket

Syfte: Samordning och informationsutbyte inom HR-området.

För vem: Personalsamordnare och personaladministratörer inom fakulteten.

Kontakt: andrea [dot] bjork [at] sam [dot] lu [dot] se (Andréa Björk), HR-chef

Internationella nätverket 

Syfte: Informations- och erfarenhetsutbyte i internationella frågor. 

För vem:  Administratörer inom fakulteten som arbetar med internationalla frågor i någon form.

Kontakt: Internationella kontoret vid fakultetskansliet 

JOL-nätverk

Syfte: Samordning och erfarenhetsutbyte inom området jämställdhet och lika villkor.

Deltagare: Representanter från institutionernas och övriga avdelningars JOL-grupper eller motsvarande.

Kontakt: cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se (Cecilia Hagström), personalsamordnare

Kommunikationsnätverket 

Syfte: Samordning och informationsutbyte inom områdena webb och kommunikation. 

För vem: Kommunikatörer och webbplatsansvariga inom fakulteten. 

Kontakt: helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se (Helena Lind), kommunikatör

Studieadministrativa nätverket 

Syfte: Samordning och informationsutbyte inom området studieadministration. 

För vem: Studieadministrativ personal inom fakulteten. 

Kontakt: marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se (Mårten Frostgård), utbildningssamordnare och Marie Steiner, fakultetskoordinator. 

Studierektorsnätverket 

Syfte: Erfarenhetsutbyte inom studierektorsgruppen. 

För vem: Studierektorer inom fakulteten. 

Kontakt: malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (Malin Schatz), utbildningsledare. 

Studievägledarnätverket 

Syfte: Samordning och informationsutbyte inom området studievägledning. 

För vem: Studievägledare inom fakulteten.