Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-2026

Fakulteten ska attrahera och behålla engagerade studenter och medarbetare. Forskning och utbildning ska sträva efter högsta kvalitet och vara nationellt ledande och internationellt framstående. Verksamheten ska präglas av ett öppet och kreativt klimat, mångfald, samarbete samt ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Fakulteten ska möta komplexa samhällsutmaningar genom ämnesbredd, tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med omvärlden.

Prioriterade områden

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade

 • Lärare ska bedriva aktiv forskning och fakulteten ska långsiktigt sträva efter en balans mellan forskning och utbildning.
 • Utbildningsutbudet ska kännetecknas av bredd och fördjupning, omfatta livslångt lärande och uppdragsutbildning och andelen utbildning på avancerad nivå ska öka.
 • Pedagogisk och didaktisk utveckling ska premieras.
 • Studenters medverkan i forskningen ska uppmuntras och främjas.

Aktiva samarbeten ska stimuleras

 • Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten ska stimuleras.
 • Samverkan med det omgivande samhället ska vidareutvecklas och främjas.

Utvecklingen som internationell fakultet ska fortsätta

 • Ett internationellt perspektiv ska genomsyra forskning, utbildning, administration och rekrytering.
 • Internationell mobilitet för studenter och personal ska stimuleras.
 • Fakulteten ska utnyttja möjligheterna i universitetets internationella partnerskap och nätverk samt utöka och fördjupa samarbeten med strategiska partners och ledande universitet.

Ledarskap och medarbetarskap ska vara framgångsfaktorer

 • Chefer på samtliga nivåer ska ha kompetens och förmåga att prioritera, leda och utveckla verksamheten samt ha tillgång till kvalificerat administrativt stöd.
 • Samtliga anställda ska bidra till ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap.
 • Rekrytering, befordran och kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens långsiktiga behov.

Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer

 • Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, för både studenter och anställda.
 • Fakulteten ska utmärkas av god studiemiljö och verksamhetsnära stöd såväl digitalt som på båda campus.