Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsstyrelsen

MANDATPERIOD 1 JANUARI 2021 - 31 DECEMBER 2023

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande instans.

Fakultetsstyrelsen är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskarutbildning och forskning som bedrivs vid fakulteten. Styrelsen arbetar framåtriktat och identifierar långsiktiga mål och visioner för fakulteten.

I vissa frågor delegerar fakultetsstyrelsen beslutanderätten till olika underorgan eller enskilda tjänstemän.

Ledamöterna i fakultetsstyrelsen väljs av fakultetens anställda utifrån valberedningens förslag. Studenter inom grund- och forskarutbildningen utser sina egna styrelserepresentanter. Fakultetsstyrelsens ordförandepost innehas av dekanen, vice ordförande är prodekanen. 

Observera att handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna till sekreteraren senast 12 arbetsdagar innan styrelsemötet.

Ledamöter 

Ordförande

 • Christofer Edling, dekan

Vice ordförande

 • Agnes Andersson Djurfeldt, prodekan

Vetenskapligt kompetenta lärare

 • Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation 
 • Magnus Jirström, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Helena Sandberg, Institutionen för kommunikation och medier 
 • Kerstin Svensson, Socialhögskolan 
 • Lisa Strömbom, Statsvetenskapliga institutionen
 • Susanna Vestberg, Institutionen för psykologi 

Representanter för övriga anställda

 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 
 • Kristian Almquist, Institutionen för psykologi

Allmänrepresentanter

 • Anna-Karin Bergman, chef för forsknings- och utvecklingsenheten i Helsingborgs stad
 • Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet

Representant för doktorandrådet

 • Amanda Klysing

Representanter för studentkåren

 • Kristina Måsbäck
 • Arita Haliili

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • OFR/S: Magnus Karlsson
 • SACO: Adam Brenthel
 • SEKO: vakant

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2021

16 september
21 oktober
25 november

Alla tillfällen kl. 9.00-12.00.