Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsstyrelsen

Mandatperiod 1 januari 2024 – 31 december 2026

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande instans.

Fakultetsstyrelsen är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskarutbildning och forskning som bedrivs vid fakulteten. Styrelsen arbetar framåtriktat och identifierar långsiktiga mål och visioner för fakulteten.

I vissa frågor delegerar fakultetsstyrelsen beslutanderätten till olika underorgan eller enskilda tjänstemän.

Information om hur styrelsen utses.

Observera att handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna till sekreteraren senast 12 arbetsdagar innan styrelsemötet.


Protokoll från styrelsemöten

Protokoll från senaste sammanträdet, 2024-06-13 (PDF 273 kB, ny flik)

Medarbetare kan även ta del av tidigare protokoll genom att logga in i LU Box:

Arkiv: fakultetsstyrelsens protokoll i LU Box (ny flik)


Ledamöter 

Ordförande

 • Agnes Anderson, dekan

Vice ordförande

 • Björn Badersten, prodekan

Vetenskapligt kompetenta lärare

 • Johan Alvehus, professor, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Nils Gustafsson, universitetslektor, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Mikael Johansson, professor, Institutionen för psykologi
 • Lena Karlsson, universitetslektor, Genusvetenskapliga institutionen
 • Torsten Krause, universitetslektor, LUCSUS
 • Tina Mattsson, universitetslektor, Socialhögskolan

Representanter för övriga anställda

 • Helena Gyllensvärd, utbildningskoordinator, Socialhögskolan
 • Linda Lavin, ekonom, Institutionsservice

Externa ledamöter

 • Julia Töringe, marknadschef, Mantena AB
 • Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet

Representant för doktorandrådet

 • Glenn Möllergren

Representanter för studentkåren

 • Rebecka Brorsson
 • Danial Sohail

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • SACO: Adam Brenthel
 • SEKO: vakant
 • OFR/S: vakant

Övriga närvarande

 • Lina Wedin, kanslichef
 • Yvonne Aiello Davidsson, fakultetskoordinator och fakultetsstyrelsens sekreterare, Kansli S

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
Sekreterare i fakultetsstyrelsen
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2024

1 februari
14 mars
25 april
13 juni

Hösten 2024

19 september
17 oktober
21 november

Alla tillfällen kl. 9.00-12.00.