Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsstyrelsen

Mandatperiod 1 januari 2021 - 31 december 2023

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande instans.

Fakultetsstyrelsen är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskarutbildning och forskning som bedrivs vid fakulteten. Styrelsen arbetar framåtriktat och identifierar långsiktiga mål och visioner för fakulteten.

I vissa frågor delegerar fakultetsstyrelsen beslutanderätten till olika underorgan eller enskilda tjänstemän.

Information om hur styrelsen utses.

Observera att handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna till sekreteraren senast 12 arbetsdagar innan styrelsemötet.

Ledamöter 

Ordförande

 • Christofer Edling, dekan

Vice ordförande

 • Agnes Andersson, prodekan

Vetenskapligt kompetenta lärare

 • Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation 
 • Magnus Jirström, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Helena Sandberg, Institutionen för kommunikation och medier 
 • Kerstin Svensson, Socialhögskolan 
 • Susanna Vestberg, Institutionen för psykologi 

Representanter för övriga anställda

 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 
 • Kristian Almquist, Institutionen för psykologi

Externa ledamöter

 • Anna-Karin Bergman, chef för forsknings- och utvecklingsenheten i Helsingborgs stad
 • Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet

Representant för doktorandrådet

 • Hanna Ekström

Representanter för studentkåren

 • Rebecka Brorsson
 • Danial Sohail

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • OFR/S: vakant
 • SACO: Adam Brenthel
 • SEKO: vakant

Kontakt

Yvonne Aiello Davidsson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 43 65
yvonne [dot] aiello_davidsson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2023

21 september
19 oktober
23 november

Våren 2024

1 februari
14 mars
25 april
13 juni

Alla tillfällen kl. 9.00-12.00.