Utbildningsutvärdering

vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

En del av fakultetens kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete består av utbildningsutvärderingar med externa sakkunniga. Här får du en överblick av de olika stegen i en utbildningsutvärdering. Senare under hösten publiceras också resultat från genomförda utvärderingar här.

All examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska utvärderas under perioden 2019-2024. Utbildningsutvärderingarna ska vara kvalitetsdrivande och syfta till fortsatt kvalitetsutveckling av utbildningarna. 

Bilden nedan illustrerar processen för utbildningsutvärderingarna:

 

Modell över 9 olika steg i fakultetens utbildningsutvärdering.
Klicka på bilden för att öppna den som PDF i nytt fönster.

 

Genomförda utvärderingar

Nedanstående dokument öppnas i ny flik.

2020

2019

Kommande utvärderingar

Fakultetens utbildningar kommer att utvärderas enligt nedanstående sexårsplan:

Tidsplanering och kluster för utbildningsutvärderingar (PDF 87 kB, ny flik)

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se