Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning

På Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete både på fakultetsnivå och på institutionsnivå. Här får du en snabb överblick över hur kvalitetsarbetet på fakultetsnivå är organiserat.

Fakultetsgemensamma processer för uppföljning och utvärdering av utbildning

Fakultetens arbete med att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar består av ett antal olika processer för uppföljning och utvärdering av utbildning:

Cirkeldiagram som visar de sex delarna i fakultetens kvalitetssäkringsarbete. Illustration.

Öppna ovanstående bild som PDF-dokument (133 kB, ny flik)

Processerna utgår från:

Utöver de beskrivna processerna sker en stor del av det kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande arbetet på varje institution och enskild utbildning.

Studentinflytande

Arbetet med fakultetens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling görs i nära samarbete med studentkåren och doktorandrådet.

Studenterna och doktoranderna utgör en viktig resurs genom sitt engagemang i fakultetens nämnder och råd. Fakulteten arbetar också systematiskt för studentinflytande genom att säkerställa studenternas och doktorandernas medverkan i utvärdering och utveckling av verksamheten.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (malin[dot]schatz[at]sam[dot]lu[dot]se)

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (helen[dot]wiman[at]sam[dot]lu[dot]se)