Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorera och handleda

Här hittar du information som rör forskarutbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten – allt från studieplaner och kurser till finansiering och handledning. Informationen riktar sig både till doktorander och handledare.

Två personer går uppför trappa

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskarutbildning i tolv ämnen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).

Fakulteten står för samordning och ansvarar för kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar bland annat om inrättande och avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå, och allmänna studieplaner, liksom principer för forskarutbildningen inom ramen för Lunds universitetets beslut.

På undersidorna hittar du fördjupad information om:

På vår engelska internwebb finns även information om kurser i svenska för doktorander:

Courses in Swedish for PhD students


Forskarutbildning på respektive institution

Fördjupad information om respektive institutions forskarutbildning hittar du på din institutions webbplats:

Övrigt stöd

Kontakt

Åsa Lundqvist
Vicedekan med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 46 222 36 15
asa [dot] lundqvist [at] soc [dot] lu [dot] se (asa[dot]lundqvist[at]soc[dot]lu[dot]se)

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Bibliotekens info för doktorander

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har skapat en Canvas-yta för doktorander, där du kan hitta information om exempelvis referenshantering, litteratursökning och hur du kan synliggöra din forskning i LUCRIS.

PhD Library Support – Social Sciences Faculty Libraries (Canvas)

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)

SDR är en del av Lunds doktorandkår och representerar alla doktorander vid fakulteten.
Kontakt: sdr [at] ldk [dot] lu [dot] se
SDR på Facebook

SDR:s guide för nya doktorander vid Lunds universitet (PDF 692 kB, ny flik)

Om forskarutbildning på Medarbetarwebben

På Medarbetarwebben finns universitetsövergripande information för doktorander om bland annat anställningsvillkor.

Om forskarutbildning på Medarbetarwebben