Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etikrådet ansvarar för att bevaka bredare etikfrågor av relevans för utbildning och forskning vid fakulteten.

Etikrådets uppdrag består av att:

 • omvärldsbevaka etikfrågor av relevans för utbildning och forskning vid fakulteten, nationellt och internationellt
 • bevaka etikfrågor inom universitetet, bland annat genom arbete i Lunds universitets råd för etik och akademisk frihet.
 • föreslå utbildningsinsatser för lärare och forskare på etikområdet och närliggande områden, exempelvis datahantering
 • ansvara för seminarieverksamhet kring etiska frågor.

Etikrådet rapporterar till Kvalitetsgruppen för Utbildning och Forskning (KUF).

Etikrådet utses av fakultetsstyrelsen och består av:  

 • Etikrådgivare vid fakulteten (sammankallande)  
 • Fakultetens vetenskapliga ombud  
 • Dataskyddssamordnare vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek  
 • Två lärarrepresentanter 
 • Två studentrepresentanter

Ledamöter

 • Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi (etisk rådgivare, sammankallande)
 • Christer Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen (fakultetens vetenskapliga ombud)
 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (dataskyddssamordnare)
 • Sara Eldén, Sociologiska institutionen (lärarrepresentant)
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan (lärarrepresentant)
 • Nathaniel Oliver Iotti (doktorandrepresentant)
 • Studentrepresentant (vakant)

Kontakt

Åse Innes-Ker
Etisk rådgivare
Institutionen för psykologi
ase [dot] innes-ker [at] psy [dot] lu [dot] se (ase[dot]innes-ker[at]psy[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 33 96