Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etikrådet

Etikrådet ansvarar för att bevaka bredare etikfrågor av relevans för utbildning och forskning vid fakulteten.

Etikrådets uppdrag består av att:

 • omvärldsbevaka etikfrågor av relevans för utbildning och forskning vid fakulteten, nationellt och internationellt
 • bevaka etikfrågor inom universitetet, bland annat genom arbete i Lunds universitets råd för etik och akademisk frihet.
 • föreslå utbildningsinsatser för lärare och forskare på etikområdet och närliggande områden, exempelvis datahantering
 • ansvara för seminarieverksamhet kring etiska frågor.

Etikrådet utses av fakultetsstyrelsen och består av:  

 • Ordförande (dekan, prodekan eller vicedekan)
 • Etikrådgivare vid fakulteten
 • Fakultetens vetenskapliga ombud  
 • Dataskyddssamordnare vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek  
 • Två lärarrepresentanter 
 • Två studentrepresentanter

Ledamöter

 • Agnes Andersson, dekan, ordförande
 • Åse Innes-Ker, Institutionen för psykologi, fakultetens etikrådgivare
 • Anna Meeuwisse, Socialhögskolan, fakultetens vetenskapliga ombud
 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, fakultetens dataskyddssamordnare
 • Sara Eldén, Sociologiska institutionen, lärarrepresentant
 • Kristina Göransson, Socialhögskolan, lärarrepresentant
 • Juan Antonio Samper, doktorandrepresentant
 • Axel Simonsson, studentrepresentant

Kontakt

Helen Wiman
Fakultetskoordinator, sammankallande för etikrådet
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (helen[dot]wiman[at]sam[dot]lu[dot]se)

Åse Innes-Ker
Etisk rådgivare
Institutionen för psykologi
+46 46 222 33 96
ase [dot] innes-ker [at] psy [dot] lu [dot] se (ase[dot]innes-ker[at]psy[dot]lu[dot]se)

Mötesdatum 2024

12 feb
10 april
16 oktober
11 december