Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektrådet fungerar som fakultetens ledningsråd och är ett forum för dialog mellan institutionerna/verksamheterna och fakultetsledningen.

På prefektrådet hanteras såväl kortsiktiga som långsiktiga frågor. Prefektrådet består av fakultetsledning (dekan, prodekan,vicedekan, kanslichef), prefekter (motsvarande), bibliotekschef samt två studentrepresentanter.

 • Christofer Edling, dekan, ordförande
 • Agnes Andersson Djurfeldt, prodekan
 • Björn Badersten, prefekt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Emily Boyd, föreståndare, LUCSUS
 • Sofia Bunke, prefekt, Institutionen för psykologi
 • Lisa Eklund, prefekt, Sociologiska institutionen
 • Malou Engberg de Carvalho, kanslichef
 • Ola Hall, prefekt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Ulrika Holgersson, prefekt, Institutionen för kommunikation och medier
 • Katarina Jacobsson, prefekt, Socialhögskolan
 • Amanda Klysing, doktorandrepresentant
 • Mia Liinason, prefekt, Genusvetenskapliga institutionen
 • Anna Meeuwisse, vicedekan
 • Isabel Schoultz, prefekt, Rättssociologiska institutionen
 • Charlotte Simonsson, vicedekan
 • Viktor Sundt, studentrepresentant
 • Adam Turic, tillförordnad bibliotekschef
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation

 

 

Kontakt

Malin Schatz
+46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se
 

Sammanträdesdatum

Våren 2023

12 januari
26-27 januari
9 februari
2 mars
15 mars
30 mars
13 april
4 maj
17 maj
7 juni
21 juni

Hösten 2023

31 augusti
14 september
5 oktober
18 oktober
2 november
16 november
7 december
21 december