Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektrådet fungerar som fakultetens ledningsråd och är ett forum för dialog mellan institutionerna/verksamheterna och fakultetsledningen.

På prefektrådet hanteras såväl kortsiktiga som långsiktiga frågor. Prefektrådet består av fakultetsledning (dekan, prodekan,vicedekan, kanslichef), prefekter (motsvarande), bibliotekschef samt två studentrepresentanter.

 • Christofer Edling, dekan, ordförande
 • Agnes Andersson Djurfeldt, prodekan
 • Björn Badersten, prefekt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Emily Boyd, föreståndare, LUCSUS
 • Sofia Bunke, prefekt, Institutionen för psykologi
 • Lisa Eklund, prefekt, Sociologiska institutionen
 • Malou Engberg de Carvalho, kanslichef
 • Ola Hall, prefekt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Ulrika Holgersson, prefekt, Institutionen för kommunikation och medier
 • Katarina Jacobsson, prefekt, Socialhögskolan
 • Karin Jönsson, bibliotekschef
 • Amanda Klysing, doktorandrepresentant
 • Mia Liinason, prefekt, Genusvetenskapliga institutionen
 • Anna Meeuwisse, vicedekan
 • Isabel Schoultz, prefekt, Rättssociologiska institutionen
 • Charlotte Simonsson, vicedekan
 • Viktor Sundt, studentrepresentant
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation

 

 

Kontakt

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2022

13 januari
27 januari

10 februari
10 mars
24 mars
7 april
21 april
5 maj
19 maj
1 juni 
15 juni