Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektrådet fungerar som fakultetens ledningsråd och är ett forum för dialog mellan institutionerna/verksamheterna och fakultetsledningen.

På prefektrådet hanteras såväl kortsiktiga som långsiktiga frågor. Prefektrådet består av fakultetsledning (dekan, prodekan,vicedekan, kanslichef), prefekter (motsvarande), bibliotekschef samt två studentrepresentanter.

 • Christofer Edling, dekan, ordförande
 • Agnes Andersson Djurfeldt, prodekan
 • Björn Badersten, prefekt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Emily Boyd, föreståndare, LUCSUS
 • Sofia Bunke, prefekt, Institutionen för psykologi
 • Lisa Eklund, prefekt, Sociologiska institutionen
 • Malou Engberg de Carvalho, kanslichef
 • Ola Hall, prefekt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Ulrika Holgersson, prefekt, Institutionen för kommunikation och medier
 • Katarina Jacobsson, prefekt, Socialhögskolan
 • Amanda Klysing, doktorandrepresentant
 • Mia Liinason, prefekt, Genusvetenskapliga institutionen
 • Anna Meeuwisse, vicedekan
 • Isabel Schoultz, prefekt, Rättssociologiska institutionen
 • Charlotte Simonsson, vicedekan
 • Viktor Sundt, studentrepresentant
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Bibliotekschef

 

 

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2022

25 augusti (heldag)
8 september

29 september
13 oktober
3 november
17 november
30 november
15 december