Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektrådet

Prefektrådet fungerar som fakultetens ledningsråd och är ett forum för dialog mellan institutionerna/verksamheterna och fakultetsledningen.

På prefektrådet hanteras såväl kortsiktiga som långsiktiga frågor. Prefektrådet består av fakultetsledning (dekan, prodekan,vicedekan, kanslichef), prefekter (motsvarande), bibliotekschef samt två studentrepresentanter.

 • Agnes Andersson, dekan, ordförande
 • Björn Badersten, prodekan 
 • Rebecka Brorsson, studentrepresentant
 • Sofia Bunke, prefekt, Institutionen för psykologi
 • Hanna Ekström, doktorandrepresentant
 • Ola Hall, prefekt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Ulrika Holgersson, prefekt, Institutionen för kommunikation och medier
 • Katarina Jacobsson, prefekt, Socialhögskolan
 • Kristina Jönsson, prefekt, Statsvetenskapliga institutionen
 • Magnus Karlsson, prefekt, Sociologiska institutionen
 • Anna Lundberg, prefekt, Rättssociologiska institutionen
 • Åsa Lundqvist, vicedekan
 • Barry Ness, föreståndare, LUCSUS
 • Maria Ohlsson, bibliotekschef
 • Charlotte Simonsson, vicedekan
 • Lina Wedin, kanslichef
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation

Kontakt

Malin Schatz
+46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se
 

Sammanträdesdatum

Våren 2024

11 januari
25-26 januari
8 februari
22 februari
7 mars
21 mars
4 april
24 april
8 maj
23 maj
5 juni
20 juni