Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för att utveckla samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är ett av universitetets uppdrag och ett viktigt område för Samhällsvetenskapliga fakulteten. På denna sida hittar du inspiration och vägledning i arbetet med att utveckla samverkansarbetet vid din institution.

Varför samverka?

Ett mål med samverkansarbetet kan vara att bidra till samhällets utveckling. Samhällsvetenskapliga fakultetens ämnesbredd och förmåga att samarbeta över gränserna ger oss stora möjligheter att skapa nya lösningar och bidra till att förbättra samhället.

Men samverkan handlar också om ett kunskaps- och resursflöde in till lärosätet. Samverkan kan med andra ord vara ett medel för att nå ökad kvalitet i forskning och utbildning.

Genom samverkan med aktörer och organisationer i det omgivande samhället kan vi få del av kontakter och kunskaper som bidrar till att vår forskning och utbildning ökar i relevans, originalitet och aktualitet. Samverkan med externa aktörer kan också generera finansiella resurser som gör det möjligt att förverkliga vissa idéer och aktiviteter.

Målen med samverkan kan vara flera och det kan vara bra att definiera konkreta målformuleringar för er verksamhet.

Handbok för att utveckla samverkan

Nedanstående handbok riktar sig till dig som är lärare och forskare vid fakulteten och som vill utveckla ett mer strukturerat samverkansarbete.

Syftet med handboken är att stimulera till gemensamma diskussioner om hur vi kan se på och utveckla vår samverkan med omvärlden.

Att utveckla ett strukturerat samverkansarbete (PDF 982 kB, ny flik)

Omslag samverkansbroschyr.

Du kan beställa tryckta exemplar av handboken genom att skriva till webeditor [at] sam [dot] lu [dot] se (webeditor[at]sam[dot]lu[dot]se).

Fakultetens samverkansråd

Vid fakulteten finns ett samverkansråd som arbetar med att stimulera och utveckla samverkan mellan fakultetens institutioner och det omgivande samhället.

Rådet ska vara en plattform för att dela erfarenheter och koordinera gemensamma samverkansinsatser inom fakulteten, men också fungera som en samordningsyta i relation till centrala stödfunktioner inom samverkansområdet.

Läs mer om samverkansrådet

Stödfunktioner inom Lunds universitet

  • Koordinering av fakultetsövergripande projekt och samverkansplattformar som inkluderar externa parter.
  • Stöd gällande projektfinansiering och nya finansieringsmodeller.
  • Stöd i frågor som rör forskningskommunikation, utvärdering av samverkan och forskningens genomslag i samhället.

Kontaktuppgifter för avdelningen Samverkan (Medarbetarwebben)

  • Tillhandahåller en mängd olika uppdragsutbildningstjänster, från projektidé till ekonomisk uppföljning och utvärdering. 

Mer information om LUCE och uppdragsutbildning på Medarbetarwebben

  • Stöd gällande idéer och forskningsresultat som kan utvecklas till en produkt, tjänst eller en metod som bidrar till att hantera utmaningar och problem i samhället. 

Mer information på innovation.lu.se

  • Sprider forskning via media och publika event
  • Tillhandahåller råd och stöd om hur man når ut med sin forskning

Kontaktuppgifter för sektionen Kommunikation (Medarbetarwebben)
Kommunikationsstöd på Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Bistår med mallar för avtal som kan reglera olika samverkansformer samt vid behov juridisk granskning av avtal.

Mer information om juridiskt stöd finns på Medarbetarwebben

  • Jobbar med att skapa relationer till dem som har studerat vid Lunds universitet. 

Kontaktuppgifter för avdelningen för alumnrelationer och arbetslivssamverkan (Medarbetarwebben)

Kontakt

Charlotte Simonsson
Vicedekan med ansvar för samverkan och innovation
Samhällsvetenskapliga fakulteten
+46 42 356508
charlotte [dot] simonsson [at] isk [dot] lu [dot] se

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Kartläggning

Under 2020 gjordes en kartläggning av fakultetens samverkan med det omgivande samhället. Se nedanstående rapport för mer information:

Samhällsvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället - kartläggning och analys (PDF 385 kB, ny flik)