Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är lämna förslag till ledamöter i fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Valberedningen ska bestå av fem företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt två representanter för övriga anställda. 

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Ledamöter

Representanter för vetenskapligt kompetenta lärare

  • Sara Eldén, universitetslektor, Sociologiska institutionen
  • Åsa Thelander, docent, Institutionen för strategisk kommunikation
  • Anders Uhlin, professor, Statsvetenskapliga institutionen
  • Karl-Johan Lundquist, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Robert Holmberg, universitetslektor, Institututionen för psykologi
  • Sara Gabrielsson, universitetslektor, LUCSUS (suppleant)

Representanter för övriga anställda

  • Andréa Björk, HR-chef, Kansli S
  • Ellinor Weise, personalsamordnare, Socialhögskolan

Kontakt

valberedning [at] sam [dot] lu [dot] se