Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valberedningen

Mandatperiod 1 mars 2024 - 28 februari 2027

Valberedningens uppgift är att bereda nomineringar och föreslå kandidater vid val av dekan, prodekan, fakultetsstyrelse och universitetskollegium.

Valberedningen ska bestå av fem företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt två representanter för övriga anställda. 

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Ledamöter

Representanter för vetenskapligt kompetenta lärare

  • Åsa Thelander, universitetslektor, Institutionen för strategisk kommunikation 
  • Kerstin Svensson, professor, Socialhögskolan 
  • Robert Holmberg, universitetslektor, Institutionen för psykologi 
  • Magnus Jirström, professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 
  • Martin Hall, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen 

Suppleant

  • Michael Molavi, bitr. universitetslektor, Rättssociologiska institutionen 

Representanter för övriga anställda

  • Helena Lind, kommunikationsansvarig, Kansli S 
  • Josefin Larsson, studievägledare, Genusvetenskapliga institutionen

Kontakt

valberedning [at] sam [dot] lu [dot] se