Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översikt över återkommande utlysningar

Här har vi samlat ett urval återkommande utlysningar som kan vara intressanta för forskare inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Utlysningarna är kronologiskt ordnade utifrån ansökningsdatum för att ge en överblick över vilka ansökningar som är aktuella under olika delar av året. Tänk på att deadlines för att skicka in ansökningar kan ändras av finansiärer, så var noga med att kontrollera aktuella ansökningsdatum för respektive utlysning på finansiärens egna sidor.

Större finansiärer med många olika utlysningar

Här listar vi några av de större statliga forskningråden och stiftelserna.

EU:s ramprogram för forskning och innovation. Utlysningar inom globala utmaningar och industriellt ledarskap. Tvärvetenskapliga samarbeten. Uppdelat i sex kluster:

  1. Health
  2. Culture, Creativity and Inclusive Society
  3. Civil Security for Society
  4. Digital, Industry and Space
  5. Climate, Energy and Mobility
  6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Läs mer:

Hållbar utveckling. Riktade utlysningar samt årliga öppna utlysningen inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Läs mer om utlysningarna på formas.se

Riktade utlysningar. Årlig, öppen utlysning av projektbidrag inom Fortes ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Läs mer om utlysningarna på forte.se

Riktade utlysningar samt årlig öppen utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om utlysningarna på rj.se

Riktade utlysningar samt årlig öppen utlysning inom alla vetenskapsområden.

Läs mer om utlysningarna på vr.se

Utlysningar inom innovation och samverkan.

Läs mer om utlysningarna på vinnova.se

Utlysningar som är öppna för ansökan hela året

Deadline för sökande: Det går att ansöka om medel löpande under året.

Läs mer: Medel för stora forskningsansökningar

Deadline för sökande: Februari.

Ansökningsmånader

Deadline för sökande: Februari (även september).

Läs mer på Medarbetarwebben: Fakulteternas rese- och forskningsbidrag

Första deadline för sökande: Kontakta Forskningsservice.

Extern deadline: Februari.

Samordning: Ansökan skickas in av Forskningsservice

Läs mer: Vetenskapsrådets webbplats

Första deadline för sökande: Kontakta Forskningsservice senast en månad före deadline.

Extern deadline: Februari.

Samordning: Ansökan skickas in av Forskningsservice.

Läs mer: Vetenskapsrådets webbplats

Första deadline för sökande: Kontakta Forskningsservice senast en månad före deadline.

Extern deadline: Februari, vartannat år.

Samordning: Intern process vid LU som endast innefattar Rektors stödbrev.

Läs mer: Vetenskapsrådets webbplats

Deadline för sökande: Februari.

Läs mer: Crafoordska stiftelsen

Deadline för sökande: Februari.

Återkommande utlysningar (Forte)

Deadline för sökande: Februari.

Aktuella utlysningar (RJ)

Första deadline för sökande: Kontakta Forskningsservice senast en månad före deadline.

Extern deadline: Februari.

Samordning: Intern process vid LU – kontakta Forskningsservice.

Läs mer: ERC Consolidator Grant

Första deadline för sökande: Kontakta Forskningsservice senast en månad före deadline.

Extern deadline: April.

Samordning: Intern process vid LU – kontakta Forskningsservice.

Läs mer: ERC Advanced Grant

Första deadline för sökande: Mars.

Samordning: Rektor beslutar efter förslag från Forskningsnämnden.

Läs mer: Forskningsnämndens sida på Medarbetarwebben

Deadline för sökande: Mars.

Läs mer: Vetenskapsrådets webbplats

Deadline för sökande: Mars.

Läs mer: Vetenskapsrådets webbplats

Deadline för institution: Mars.

Deadline för fakultet: April.

Samordning: Varje institutionsledning kan nominera en avhandling till fakulteten som prioriterar nomineringarna. Dekan/vicedekan signerar nomineringsbrev till sökande.

Deadline för sökande: April.

Läs mer: Årliga öppna utlysningen (Formas)

Deadline för institution: April.

Deadline för fakultet: April.

Samordning: Varje institutionsledning kan nominera forskare till fakulteten som prioriterar nomineringarna. Dekan/vicedekan signerar nomineringsbrev till sökande.

Läs mer på LMK-stiftelsens webbplats

Deadline för sökande: Maj (även november).

Läs mer: Utlysningar (Pufendorfinstitutet)

Första deadline för sökande: Maj.

Extern deadline: Augusti.

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Läs mer: Pro Futura (RJ)

Deadline för sökande: September (även februari).

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag (Medarbetarwebben)

Första deadline för sökande: September.

Extern deadline: Februari.

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Läs mer: Utlysningar (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Första deadline för sökande: September, vartannat år.

Extern deadline: Februari.

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Läs mer: Utlysningar (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Första deadline för sökande: September.

Extern deadline: September (följande år).

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Första deadline för sökande: Kontakta Forskningsservice senast en månad före deadline, och gärna sex månader innan.

Extern deadline: Oktober.

Samordning: Intern process vid LU – kontakta Forskningsservice.

Läs mer: ERC Starting Grant

Deadline för sökande: November (även maj).

Läs mer: Utlysningar (Pufendorfinstitutet)

Första deadline för sökande: November - december

Extern deadline: April.

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Läs mer: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Första deadline för sökande: November - december. 

Extern deadline: April. 

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Läs mer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Första deadline för sökande: December, vart femte år.

Extern deadline: Maj.

Samordning: Ansökningar prioriteras av fakultet och universitet. Rektor signerar stödjebrev till de sökande på rekommendation av Forskningsnämnden.

Läs mer: Wallenberg Scholars (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse)

Deadline för sökande: December.

Läs mer: Utlysningar (Pufendorfinstitutet)