Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande, revidering och avveckling av utbildning

Att ständigt utveckla utbildningar är en viktig del av kvalitetsarbetet och bör ske kontinuerligt.

När väsentliga förändringar av befintliga program eller helt nya program planeras finns rutiner för hur detta ska ske både på universitetets- och fakultetsnivå.

När ett nytt utbildningsprogram ska startas genomförs en inrättandeprövning med externa sakkunniga, som bedömer om förutsättningar finns för att starta det föreslagna programmet. Utveckling av redan existerande utbildningar pågår fortlöpande och leder till att program förändras och förnyas (revideras) över tid. Ibland blir det aktuellt att lägga ner utbildningar, till exempel om ett program inte motsvarar studenters eller samhällets behov.

Fakulteten har även gemensamma rutiner för att inrätta nya kurser och fastställa kursplaner.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (malin[dot]schatz[at]sam[dot]lu[dot]se)

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (helen[dot]wiman[at]sam[dot]lu[dot]se)