Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här kan du läsa om olika former av vägledning och stöd för forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Genvägar

Forskningsfinansiering

Här hittar du information om aktuella utlysningar och vart du kan vända dig för råd och stöd 

Nå ut med din forskning

Genom att registrera din forskning i forskningsdatabasen LUCRIS gör du din forskning tillgänglig för såväl kollegor som det omgivande samhället. Du kan ge en sammanfattande beskrivning av din forskning, visa vilka samarbeten du har, vilka publikationer du har skrivit och andra aktiviteter som din forskning genererat.

Läs mer om LUCRIS och Forskningsportalen 

På universitetets medarbetarwebb finns många bra tips på hur du kan kommunicera din forskning och skriva populärvetenskapligt.

Kommunicera din forskning (Medarbetarwebben)

Kontakta gärna fakultetens forskningskommunikatör om du vill ha hjälp att nå ut med nyheter om din forskning. 

Läs mer på sidan Kommunikationsstöd

Vill du ha stöd i att utveckla samverkan med det omgivande samhället? Via länken nedan kan du läsa mer och inspireras av kollegor!

Stöd för att utveckla samverkan

Få stöd av fakultetens vetenskapliga ombud

Samhällsvetenskapliga fakultetens vetenskapliga ombud är professor Anna Meeuwisse. Du kan vända dig till henne för råd, vägledning och informella konfidentiella samtal rörande problem och dilemman kring ”god vetenskaplig sed”. Det kan till exempel gälla:

  • forskningssamarbete (över generationsgränser, disciplingränser, nationsgränser)
  • författarskap (särskilt sampublicering)
  • granskning (peer review, sakkunniguppdrag).

Det vetenskapliga ombudet rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk med andra ombud.

Se även informationen om forskningsetik på Medarbetarwebben

Bibliotekets stöd i forskningsprocessen

Fakultetens bibliotek i Lund och Helsingborg erbjuder olika former av stöd och service för fakultetens forskare, till exempel support kring LUCRIS, publiceringsfrågor och hantering av forskningsdata. 

Läs mer om forskningsstöd på bibliotekets webbplats

Forskningsetik och arkivering av forskningshandlingar

Läs mer om forskningsetik vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Läs mer om forskningsetik på Medarbetarwebben

Läs mer om bevarande och gallring av forskningshandlingar på Medarbetarwebben

Stöd vid internationella forskningssamarbeten

Nedanstående checklista är ämnad som stöd till prefekter vid bedömning av risker med internationella samarbeten, internationell mobilitet och fältarbeten, inresande gästforskare och doktorander:

Checklista vid internationella forskningssamarbeten (PDF 170 kB, ny flik)

Information för medarbetare om internationella möjligheter finns här

Kontakt

Åsa Lundqvist
Vicedekan med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 46 222 36 15
asa [dot] lundqvist [at] soc [dot] lu [dot] se (asa[dot]lundqvist[at]soc[dot]lu[dot]se)

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se (elin[dot]hermansson[at]sam[dot]lu[dot]se)

Anna Meeuwisse. Porträttfoto.

Fakultetens vetenskapliga ombud

Anna Meeuwisse
Professor, Socialhögskolan
+46 46 222 31 57
anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se