Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av verksamhetsplan

Fakulteten arbetar med tvååriga verksamhetsplaner som anger en rad prioriterade områden för verksamheten.

En stor del av arbetet med verksamhetsplanens prioriterade områden drivs genom fakultetens nämnder och råd.

Fakultetsledning och kansli bryter ned områdena i konkreta och uppföljningsbara aktiviteter, för att mer konkret kunna arbeta med uppföljning av verksamhetsplanens målsättningar. En aktivitetslista skapas som har karaktären av ett levande dokument där genomförda åtgärder löpande bockas av, nya tillkommer och andra revideras. Fakultetsledning och kansliets handläggare följer löpande upp aktiviteterna och rapporterar till fakultetsstyrelsen.

Verksamhetsplanen finns att ladda ned här

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (malin[dot]schatz[at]sam[dot]lu[dot]se)

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (helen[dot]wiman[at]sam[dot]lu[dot]se)