Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ibland inträffar plötsliga och allvarliga händelser som vi inte kunnat förutse. Det kan vara händelser av varierande omfattning; allt från något som händer den enskilda individen till händelser vid en institution eller hela fakulteten. Samhällsvetenskapliga fakultetens kris- och katastrofplan ger vägledning och anger åtgärder som ska vidtas när en olycka inträffar eller när hot- eller krissituation uppstår på arbetsplatsen.

Ring alltid 112 i nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon (0-112).

Universitetets larmtelefon 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring +46 46 222 07 00.

Fakultetens rutiner vid krissituationer

Syftet med kris-och katastrofplanen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser av varierande omfattning, allt från den enskilda institutionen såväl som till hela fakulteten.

Kris- och katastrofhanteringsplan för Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 192 kB, ny flik)

När du behöver krisstöd

När du behöver krisstöd ska du prata med din närmaste chef.

Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du vända till din närmaste HR-funktion.

Vid mer akuta tillfällen kan du ringa Lunds universitets larmnummer: 046-222 07 00. Larmnumret är öppet dygnet runt. När du ringer under kontorstid ska du fråga efter säkerhetsfunktionen. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.

För akut psykologiskt krisstöd finns avtal tecknat med Familjeterapeuterna Syd AB. De har ett kristeam med legitimerade psykologer och psykoterapeuter och är tillgängliga dygnet runt per telefon. Teamet kan även ge krisstöd på plats inom 24 timmar. Kontakta din närmaste HR-funktion för mer information om Familjeterapeuterna.

Få information i krissituationer

Säkerhetschefen rekommenderar att alla anställda ser till att deras jobbmobil och/eller privata mobilnummer finns registrerat i LUCAT för att snabbt få information i krissituationer. Dina privata uppgifter syns inte på webben när andra söker efter dina kontaktuppgifter.

Uppdatera dina kontaktuppgifter i LUCAT

Rapportera händelser

Rapportera alla händelser. Ingen händelse är för liten att rapportera! Det kan exempelvis röra sig om

  • iakttagelser
  • inbrott
  • stöld
  • förlorade nycklar
  • förlorat passerkort
  • hot eller våld.

Läs mer och fyll i en händelserapport på Lunds universitets Medarbetarwebb

På Medarbetarwebben kan du även läsa mer om hur du rapporterar tillbud och arbetsskador

Du som är chef hittar särskild information om tillbud och arbetsskador på HR-webben

Kontakt

Andréa Björk
HR-chef vid kansli S
+ 46 46 222 72 07
andrea [dot] bjork [at] sam [dot] lu [dot] se