Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med arbetsmiljö och vart du kan vända dig om du har synpunkter på din arbetsmiljö.

Rätten till en god arbetsmiljö

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö, till exempel stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö, till exempel ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö, till exempel antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

Att påverka din arbetsmiljö

För att kunna bevaka och påverka arbetsmiljön till det bättre finns skyddsombud. Dessa personer har enligt arbetsmiljölagen rätt att på olika sätt framföra dina synpunkter på arbetsmiljön. Ombuden väljs av de anställda respektive av studenterna/institutionsrådet. Vänd dig till någon av dessa om du har några synpunkter på din arbetsmiljö.

Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Skyddsombud vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Varje år har du möjlighet att besvara fakultetens arbetsmiljöenkät. 

Läs mer om en årliga arbetsmiljöundersökningen vid fakulteten

Du kan också påverka din arbetsmiljö genom att rapportera risker i arbetsmiljön via IA-systemet, universitetets system för rapportering av tillbud och arbetsskador. 

Läs mer om IA-systemet

Lokal skyddskommitté

Den lokala skyddskommittén stödjer fakultetsledningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lokal skyddskommitté vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Övrigt stöd

Du kan också vända dig till Företagshälsovården med frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Företagshälsovården - medarbetarwebben.lu.se

 

Kontakt

För information om fakultetens övergripande arbetsmiljöarbete:

Cecilia Hagström
HR-specialist
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se
+46 46 222 42 15

För ärenden gällande din egen arbetsmiljö, kontakt din närmaste chef eller skyddsombud.

Skyddsombud vid fakulteten

Relaterad information på universitetets medarbetarwebb