Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samordnad SI-verksamhet

vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Den här sidan vänder sig till medarbetare vid fakulteten som vill veta mer om hur man kan arbeta med SI-PASS (Supplemental Instruction - Peer Assisted Study Session/Scheme). Du hittar information om vad SI är, vilken SI-verksamhet som redan finns inom fakulteten och vart du kan vända dig för stöd om du vill starta upp verksamhet på din institution.

Vad är SI?

SI står för Samverkansinlärning (Supplemental Instruction) och startade vid University of Missouri, Kansas City i USA, på 1970-talet. Syftet var att öka studentgenomströmningen på kurser som ansågs svåra.

Idag finns verksamheten i ett stort antal länder. Vid Lund universitet finns ett av fem center för SI-verksamhet, Europeiskt centrum för SI-PASS. 

Europeiskt Centrum för SI-PASS – si-pass.lu.se

SI vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har bedrivit SI-verksamhet i cirka 15 år. Här är syftet att stödja studenterna i utbildningen, att förbättra studenternas resultat på nybörjarkurser och traditionellt svåra kurser, samt att minska avhopp. SI ger också en känsla av samhörighet inom ämnet man studerar.

SI-verksamhet finns på följande institutioner:

Hur funkar det?

På varje institution som bedriver SI-verksamhet finns en SI-koordinator, som är ansvarig metodhandledare. SI-koordinatorn rekryterar varje termin eller läsår SI-ledare för att hålla i så kallade SI-pass. Koordinatorn träffar också SI-ledarna för regelbundna handledningsmöten och sköter den administration som verksamheten kräver.

Utbildningar för blivande SI-ledare ges kontinuerligt via Europeiskt Centrum för SI-PASS.

Se kommande utbildningar på si-pass.lu.se

SI går ut på att studenter träffas regelbundet i mindre grupper, ofta en timme per vecka i anslutning till en föreläsning och diskuterar innehåll, svårigheter, kurslitteratur och studieteknik. Träffarna leds av SI-ledaren som agerar samtalsledare medan studenterna själva bestämmer vad de vill diskutera. Att delta på SI-pass är frivilligt.

Kvalifikationer för att arbeta som SI-ledare

SI-ledarna är studenter som har läst den kurs som de ska hålla SI-pass på. För att bli SI-ledare ska studenten också ligga i fas i sina studier och ha goda kommunikativa och sociala förmågor. Att arbeta som SI-ledare ger en djupare förståelse för ämnet, ledarskapskunskaper och träning att prata inför grupp, erfarenheter som är eftertraktade i arbetslivet.

Hjälp att komma i gång

Caroline Spannel Brnelic, studievägledare vid Sociologiska institutionen, har ett tillfälligt uppdrag som SI-samordnare på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hör av dig till henne om du behöver mer information och stöd! (Se kontaktruta)

Du hittar också mycket information på Europeiskt centrum för SI-pass webbplats:

Europeiskt Centrum för SI-PASS – si-pass.lu.se

Kontakt

Caroline Spannel Brnelic
+46 46 222 87 38
caroline [dot] spannel_brnelic [at] soc [dot] lu [dot] se