Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektdeltagare

Projekt Campus Paradis

Projektgrupp

 • robert [dot] holmberg [at] psy [dot] lu [dot] se (Robert Holmberg), projektledare
 • jenny [dot] egidius [at] sam [dot] lu [dot] se (Jenny Egidius), biträdande projektledare
 • ulla-britt [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Ulla-Britt Persson), fakultetens lokalplanerare vid LU Byggnad

Styrgrupp

 • Christofer Edling, dekan, projektägare
 • Malou Engberg de Carvalho, kanslichef
 • Agnes Andersson, prodekan 
 • Nils Gustafsson, ledamot från Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse
 • Staffan Blomberg
 • Studeranderepresentant

  Referensgrupper

  • Prefektråd
  • Lokala skyddskommittén
  • Utbildningsråd
  • Forskarutbildningsrådet
  • Forskningsrådet
  • Sambib
  • Berörda institutioner/enheter
  • Studentkår

  Exempel på arbetsgrupper 

  En rad olika arbetsgrupper kommer under projektets gång att arbeta med exempelvis:

  • inredning och teknik i lärosalar och grupprum 
  • utformning och inredning av kontor och delade kontor, eventuella riktlinjer för rumspolicys
  • eventuell gemensam reception, placering av administration med mera
  • inredning och planering av studiemiljöer
  • bibliotekets publika verksamhet
  • digitala resurser och lokaler för utbildning/forskning
  • optimering av användning av undervisningslokaler
  • identifiering av kompetensbehov och rekrytering/utveckling för att säkerställa att ny teknik kan integreras optimalt i verksamheten.