Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökningsmånader

för att utforma forskningsansökningar

Du som har en doktorsexamen, är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan ansöka om ansökningsmånader för att utforma forskningsansökningar.

Bakgrund

Det finns ett stort behov av friköpt tid för att utveckla väl genomarbetade forskningsansökningar. Forskare med idéer om nya projekt har sällan tillräckligt med tid för att utveckla dessa till en slagkraftig ansökan om externa medel. Att använda delar av fakultetsmedlen för att möjliggöra detta ses som en långsiktig investering.

Syfte

Ansökningsmånaderna ska användas till att utforma forskningsansökningar.

Villkor

Du som har en doktorsexamen, är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och inte har mer än 30 procent forskningstid i din anställning kan söka. Stödet utgör kostnader motsvarande en månads arbetstid på heltid.

Den som har blivit beviljad medel kan ansöka om nya ansökningsmånader tidigast 18 månader efter senaste beviljandebeslut.

Beviljade medel ska vara använda senast 18 månader efter beslutsdatum.

Senast 18 månader efter beslutsdatum ska en kortfattad rapport lämnas in som beskriver hur medlen använts samt om ansökan har resulterat i externa medel.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 februari. Skicka ansökan till elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se senast sista ansökningsdag.

Ladda ner ansökningsblanketten här (PDF 73 kB, nytt fönster)

Ansökan ska utöver ansökningsblanketten även innehålla:

  • projektbeskrivning, maximalt tre sidor
  • CV över forskningsmeriter
  • planering för vilka forskningsfinansiärer ansökan ska skickas till och när den ska skickas in
  • underskrift av prefekt (motsvarande) som intygar att nedsättning i annan tjänstgöring är möjlig

Bedömning

Ansökningar bedöms av en arbetsgrupp bestående av ordförande och minst en ledamot från fakultetens forskningsråd. Beslut om beviljat stöd fattas av dekan.

För att beaktas krävs följande av en ansökan:

  • frågan eller problemet som ska studeras måste framgå, det räcker inte med att beskriva ett intressant forskningsfält
  • problemställningen ska ha någon form av teorianknytning
  • det ska framgå vilken typ av metoder som den sökande antar kommer att vara tillämpliga för studien.

Bedömargruppens uppdrag är att prioritera ansökningar som utöver att uppfylla de nämnda kraven även:

  • bedöms att inom utsatt tid kunna utformas till en konkurrenskraftig forskningsansökan.

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Riktlinjer och anvisningar för ansökningsmånader