Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik

vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsetik handlar både om lagar och regler, och att följa god forskningssed. Här hittar du information fakultetens arbete med forskningsetik och vem du kan vända dig till för stöd och rådgivning.

Etikprövning

Planerar du att bedriva att forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då behöver du kanske ansöka om etiskt tillstånd.

Läs mer om etikprövning på Medarbetarwebben.

Om du har frågor gällande etikprövning är du välkommen att höra av dig till fakultetens etikrådgivare, Åse Innes-Kerr (se kontaktruta).

God forskningssed

För att vetenskaplig forskning ska vara pålitlig och resultaten tillförlitliga krävs det att god forskningssed följs. 

Fakultetens vetenskapliga ombud, Anna Meeuwisse, ger råd eller stöd i frågor som rör god vetenskaplig sed. Det kan till exempel handla om frågor som rör publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten. Se kontaktuppgifter i kontaktruta.

Personuppgifter i forskningen

Fakultetens verksamhetsnära dataskyddssamordnare, Ann-Sofie Zettergren, kan ge råd och stöd gällande personuppgifter i forskning (se kontaktruta).

Du hittar också information via länkarna nedan:

Personuppgifter i forskningen - Medarbetarwebben

Hantering av personer och dataskydd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Etikrådet

Fakultetens etikråd ansvarar för att bevaka bredare etikfrågor med relevans för utbildning och forskning.

Läs mer om etikrådet

Kontakt

Åse Innes-Ker
Etikrådgivare
+46 46 222 33 96
ase [dot] innes-ker [at] psy [dot] lu [dot] se (ase[dot]innes-ker[at]psy[dot]lu[dot]se)

Anna Meeuwisse
Vetenskapligt ombud
+46 46 222 31 57
anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se (anna[dot]meeuwisse[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ann-Sofie Zettergren
Bibliotekarie, verksamhetsnära dataskyddssamordnare
ann-sofie [dot] zettergren [at] sambib [dot] lu [dot] se (ann-sofie[dot]zettergren[at]sambib[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 16 92

Relaterad information på Medarbetarwebben