Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beviljade projekt

pedagogisk utvecklingstid

2010-2021 har lärare vid fakulteten kunnat ansöka om stöd i form av pedagogisk utvecklingtid. Tiden kunde användas för att utveckla undervisningsmetoder, pedagogiskt ledarskap och lärarlagssamverkan, pedagogiskt material eller motsvarande. Här listas alla beviljade projekt.

2022-23

Tullia Jack och Malin Zillinger, Institutionen för service management och tjänstevetenskap: Projektet Advancing assessment activities to interact with the world beyond a single subject

Tove Lundberg och Simon Granér, Institutionen för psykologi: Utvärdering och utveckling av ett pedagogiskt mentorsprogram för kollegialt livslångt lärande bland doktorander och lektorer.

2020-21

Pedagogisk utvecklingstid

 • Mattson Tina, Socialhögskolan: Pionjärprojekt hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet
 • Steij Stålbrand Ingela, Psykologi: Utveckling av systematiskt stöd och process för behovsanalys vid uppdragsutbildningar
 • Wright Nielsen Tabitha & Göransson Kristina, Socialhögskolan: Samarbetsprojekt om kandidatexamensarbeten

Projekt som främjar e-pedagogik, digitalisering av utbildning och den digitala arbetsmiljön:

 • Bengt Brattgård, Psykologi: Utveckling av en digital metodkurs för specialistarbeten via Canvas
 • Jean-Christophe Rohner , Psykologi: Utvärdering av olika digitala föreläsningsformer
 • Anett Schenk, Socialhögskolan: Pedagogiska verktyg och strategier för digital undervisning i socialt arbete

2019-20

Pedagogisk utvecklingstid

 • Maria Bangura Arvidsson, Socialhögskolan: Undervisningserfarenheter och pedagogiska metoder i Active Learning sal
 • Jonas Bjärehed, Margit Wångby Lundh & Ellinor Schad, Psykologi: Utveckling av pedagogiskt material
 • Malin Espersson & Johan Alvehus, Institutionen för service management och tjänstevetenskap: Mot en modell för progression i akademiskt skrivande
 • Norma Montesino, Socialhögskolan: Preparing for the future: How to incorporate emerging environmental issues into social work education?

Projekt som främjar internationalisering av utbildning:

 • Mine Islar & Torsten Krause, LUCSUS: Collaborative and interdisciplinaryteaching and learning the sustainable development goals
 • Leili Laanemets, Socialhögskolan: USI-nätverkskurs: Familj, religion och rätt
 • Elisabeth Martinell Barfoed & Erika Werner, Socialhögskolan: Personlig utveckling och lärande – en analys av socionomstudenters reflektionsuppgifter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
 • Kjell Nilsson, Sociologen: Ökad internationalisering genom virtuell mobilitet

2018-19

 • Linda Stihl & Nicklas Guldåker, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Vägledning mot ett mer aktivt och digitalt lärande
 • Sara Brogaard, Anne Jerneck & Karin Steen, LUCSUS: Tvärvetenskaplig pedagogisk praktik med fokus hållbarhet
 • Carina Sjöholm & Erika Andersson Cederholm, Institutionen för service management och tjänstevetenskap: Analysverkstad - utveckling av en modul för analys av kvalitativa data

2017-18

 • Axel Fredholm & Yahia Mahmoud, Sociologiska institutionen resp. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Collaborative classrooms in fluid learning landscapes
 • Gunilla Jarlbro & Sara Santesson, Kommunikation och medier: Kurs i samhällsjournalistik för fakultetens lärare
 • Thomas Niedomysl, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Kursöverskridande arbete med kursvärderingar
 • Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen: Kvantitativa metoder för ”kvantfobiker”: Ett alternativt pedagogiskt material för introduktion till kvantitativa forskningsmetoder

2016-17

 • Cecilia Cassinger & Asta Cepaite Nilsson, Institutionen för strategisk kommunikation: Facebook som redskap för kollaborativt lärande
 • Åsa Thelander & Björn Badersten, Institutionen för strategisk kommunikation resp. Statsvetenskapliga institutionen: Ämnesdidaktiska förhållningssätt i samhällsvetenskaplig utbildning
 • Tabitha Wright Nielsen, Lars Harrysson & Lotti Rydberg Welander, Socialhögskolan, Utveckling av internetbaserad och interaktiv pedagogik – blended learning

2015-16

 • Tomas Bergström, Dalia Mukhtar Landgren och Ylva Stubbergaard, Statsvetenskapliga institutionen: Globalt lärarlag och klassrum
 • Lisa Eklund och Catia Gregoratti, Sociologiska institutionen respektive Statsvetenskapliga institutionen: The Pedagogy of Internship Courses
 • Marianne Larsson Lindahl, Tina Mattsson och Carina Tigervall, Socialhögskolan: Utvecklande av interaktiva former av individuell examination

2014-15

 • Martin Hall och Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen
 • Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Ulrika Westrup och Anette Svingstedt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

2013-14

 • Mimmi Barmark, Sociologiska institutionen: Undervisningsmaterial i kvantitativ metod
 • Håkan Jönsson, Socialhögskolan: Mentorsprojekt för undervisande doktorander
 • Tobias Linné, Institutionen för kommunikation och medier: Forum för normkritisk pedagogik
 • Malin Zillinger, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap: Utveckling av kursinnehåll och examinationsformer

2012-13

 • Mats Hilte, Socialhögskolan: Utveckling av kontemplativa metoder inom högre utbildning
 • Lena Karlsson, Genusvetenskapliga institutionen: Utarbeta design för seminarier som demokratiskt och explorativt utforskar sitt givna ämne
 • Ingela Steij-Stålbrand och Mats Dahl, Institutionen för psykologi: Utveckling av pedagogik för praktikkurser och annan utbildningsrelaterad samverkan med det omgivande samhållet inom utbildnings om inte är professionsinriktad.

2011-12

 • Johanna Alkan Olsson, Rättssociologiska enheten: Informationskompetens på webben
 • Lisa Eklund, Lund University Master in International Development (LUMID): Projekt för att stärka LUMIDs internationella och interdisciplinära lärandemiljö
 • Stefan Gössling, Institutionen för Service Management: Developing a virtual lecture series          
 • Tamara Landia, Institutionen för kommunikation och medier: Utveckla digitala interaktiva manualer

2010-11

 • Anna Angelin, Socialhögskolan: Utveckla kurserna SOAU04 och SOPM04
 • Anna Sonander, Enheten för Rättssociologi: Utvärdering av grupparbete och egen reflektion
 • Birgitta Wanek, Institutionen för Psykologi (projekt med Eva Torkelsson): Utveckla undervisningsmetoder och pedagogiskt material på delkurs psyA31:2 (15 hp) i arbets- och organisationspsykologi.
 • Elin Bommenel, Inst. för Service Management (projekt med Ulrika Westrup): Kartlägga, analysera, förankra och sprida kunskapen om studenters ledarskap över sin egna studieprocess
 • Elinor Schad, Institutionen för Psykologi (projekt med Jitka Lindén): Utveckling av kurs i handledning för praktikhandledare
 • Eva Åström, Institutionen för Service Management: Exkursioner och ’case’ i en tvärvetenskaplig miljö
 • Gunnel Ingesson, Institutionen för Psykologi: Utveckling av kursen Människan i ett livsloppsperspektiv
 • Gunvor Stenlund, Institutionen för Psykologi: Utveckling av modell för datoriserat system för journalföring och kvalitetssäkring på psykoterapimottagningen
 • Jan Magnusson, Socialhögskolan (projekt med Lars Harrysson): Blended-modekoncept i utbildningen
 • Malin Zillinger, Institutionen för Service Management: Projekt för att analysera och stärka kursen Value creating processes
 • Maria Löfgren Martinsson, Institutionen för Sociologi: Utveckling av nytt påbyggnadsblock i arbetslivspedagogik
 • Mimmi Barmark, Institutionen för Sociologi: Framtagning av undervisningsmaterial i kvantitativ metod.  
 • Norma Montesino, Socialhögskolan: Socialt arbete med migranter, en fråga om former och innehåll i Socionomprogrammet
 • Åsa Ritenius Manjer, Socialhögskolan: Utveckling av internetkurserna SOAA11 Socialt arbete: grundkurs 30 hp halvfart och SOAA22 Socialt arbete: fortsättningskurs 30 hp halvfart

 

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se