Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplanegruppen

Fakultetens kursplanegrupp hjälper fakultetens institutioner i deras arbete med kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå. Gruppen fungerar som ett stöd både vid utvecklandet av nya kurs- och utbildningsplaner och vid revidering av äldre planer.

Syftet med den fakultetsgemensamma kursplanegruppen är att säkerställa att alla kursplaner på Samhällsvetenskapliga fakulteten håller god kvalitet och är rättssäkra, som en del av fakultetens kvalitetssäkringsarbete.

Kursplanegruppen träffas vanligen en gång i månaden och ser över de kursplaner som institutionerna önskar ta upp.

Utöver detta genomför kursplanegruppen stickprov, med syftet att följa upp kvaliteten på fakultetens kursplaner.

  Så här arbetar gruppen

  Det vägledande dokumentet för gruppens arbete är mallen för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Genom mallen kan du som arbetar med kursplaner få stöd och guidning i ditt arbete.

  Mallen baseras på rektors tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner på grund- och avancerad nivå samt rättighetslistan för universitetets studenter.

  Mall för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 105 kB, ny flik)

  Bilaga: Mall för praktikkursplaner (PDF 280 kB, ny flik)

  Kurs- och utbildningsplaner skickas till gruppen för genomläsning och stöd inför det att de ska fastställas eller revideras. Det är starkt rekommenderat att använda sig av den fakultetsgemensamma kursplanegruppen inför det att nya kursplaner ska fastställas eller genomgå större revideringar. För att få med kurserna på dagordningen kontaktas utbildningssamordnare på fakultetskansliet senast en vecka före kommande möte. Kursplanerna behöver då finnas tillgängliga i Lubas.

  När gruppen sett över kursplanerna lämnas skriftlig feedback.

  Du hittar mer information om fakultetens rutiner i nedanstående dokument.

  Rutiner för inrättande av kurser och fastställande av kursplaner (PDF 89 kB, ny flik)

  Goda exempel

  Du som vill ha inspiration i ditt arbete med kursplaner hittar ett antal goda exempel på kursplaner i länkarna nedan (dokumenten öppnas i ny flik):

  Ledamöter

  • Mårten Frostgård, utbildningssamordnare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Malin Schatz, utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Helena Gyllensvärd, utbildningskoordinator vid Socialhögskolan
  • Martin Hall, lärarrepresentant, Statvetenskapliga institutionen
  • Lucie Larssonova, utbildningskoordinator vid Graduate School
  • Tobias Linné, lärarrepresentant, Institutionen för kommunikation och medier
  • Axel Simonsson, studentrepresentant

  Kontakt

  Marie Steiner
  Fakultetskoordinator
  +46 46 222 48 93
  marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

  Mötesdatum

  Höstterminen 2023

  30 augusti 
  4 oktober 
  8 november 
  6 december
  17 januari 

  Samtliga tillfällen kl 13:15-15:00.