Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärarförslagsnämnden

Mandatperiod 1 januari 2024 - 31 december 2026

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden och avger förslag till anställning som professor och lektor.

Lärarförslagsnämndens förslag i professorsärenden överlämnas till fakultetsstyrelsen som, efter ställningstagande till förslaget, vidarebefordrar ärendet till rektor för beslut. Lärarförslagsnämndens förslag i lektorsärenden överlämnas till dekanen för beslut.

Nämnden bereder även beslut av åt fakultetsstyrelsen i ärenden om antagning av oavlönad docent. 

Läs mer om docentutnämning

Samtliga ansökningar i en ansökningsomgång behandlas av lärarförslagsnämnden vid ett och samma sammanträde.

Nämnden utses av fakultetsstyrelsen och ska bestå av en ordförande (dekan, prodekan eller vicedekan), tre vetenskapligt kompetenta lärarrepresentanter samt två studentrepresentanter. Därutöver ska utses minst två vetenskapligt kompetenta lärarsuppleanter och minst en studentsuppleant. En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande.

Ledamöter och suppleanter

  • Åsa Lundqvist, vicedekan, ordförande
  • Helle Rydström, Genusvetenskapliga institutionen
  • Fredrik Björklund, Institutionen för psykologi
  • Karl-Johan Lundquist, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Malte Breiding Hansen, doktorandrepresentant
  • Studentrepresentant

Suppleanter

  • Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen
  • Christian Fuentes, Institutionen för tjänstevetenskap

Kontakt

Anders Kirchner
Rekryteringshandläggare
+46 46 222 72 06
anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se