Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkansrådet

Samverkansrådets övergripande uppdrag är att främja samverkan mellan fakultetens institutioner och det omgivande samhället. Uppdraget inkluderar samverkan kopplat till både utbildning och forskning.

Rådet är dels ett forum för att dela erfarenheter och koordinera fakultetsgemensamma samverkansinsatser, dels en samordningsyta i relation till förvaltningens stödfunktioner inom samverkansområdet. Utöver detta är samverkansrådet ett beredande och rådgivande organ till fakultetsstyrelsen i frågor som rör samverkan.

Samverkansrådet består av:

 • ordförande (dekan, prodekan eller vicedekan)
 • minst sex institutions-/verksamhetsrepresentanter och max en representant från vardera institution/verksamhet
 • kommunikatör vid fakultetskansliet
 • två studentrepresentanter.

Ledamöter 

 • Charlotte Simonsson, ordförande och vicedekan
 • Terese Anving, Genusvetenskapliga institutionen
 • Maja Essebo, LUCSUS
 • Ulrika Holgersson, Institutionen för kommunikation och medier
 • Britt-Marie Johansson, Sociologiska institutionen
 • Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen
 • Leili Laanemets, Socialhögskolan
 • Monika Larsson, doktorandrepresentant
 • Ulrika Oredsson, forskningskommunikatör
 • Ingela Steij Stålbrand, Institutionen för psykologi
 • Mattias Wengelin, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zachrison, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Daniel Gustafsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (adjungerad)
 • Studentrepresentant (vakant)

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2023

8 september kl. 13.00-15.00
27 oktober kl. 10.00-12.00
8 december kl. 10.00-12.00

Våren 2024

9 februari kl. 10.00-12.00
22 mars kl. 10.00-12.00
17 maj kl. 10.00-12.00