Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsdialoger

Fakulteten utbyter regelbundet information om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling med institutioner och bibliotek. Det sker genom årliga kvalitetsdialoger om utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Kvalitetsdialogerna är både uppföljande och framåtblickande. Syftet är att fånga upp utvecklingsområden och förbättringsområden och identifiera eventuella åtgärder som behöver vidtas, följa upp resultat från utbildningsutvärderingar samt uppmärksamma goda exempel och sprida dessa inom fakulteten.

Genomförande

Fakultetsledning, handläggare och student- och doktorandrepresentant besöker samtliga institutioner (prefekt, studierektor, samt lokal studentrepresentant) och bibliotek varje höst.

Dialogerna bygger både på tematiska och uppföljande frågor och utgår delvis ifrån ett i förväg inskickat material från institutionerna. 

Exempel på frågeområden de senare åren :

  • arbete med kursvärdering och kursutvärdering
  • förberedelser inför utbildningsutvärderingar
  • integrering av internationella studenter i det svenska akademiska systemet
  • integrering av informationshantering i kurser och på vilket sätt detta påverkar utbildningens kvalitet och studenternas lärande.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (malin[dot]schatz[at]sam[dot]lu[dot]se)

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (helen[dot]wiman[at]sam[dot]lu[dot]se)