Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokal skyddskommitté

Mandatperiod 1 januari 2024 - 31 december 2026

Den lokala skyddskommittén (LSK) är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

LSK:s uppdrag är att:

 • följa utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljö
 • delta i planeringen av fakultetens arbetsmiljöarbete och till fakultetsledningen lämna förslag till åtgärder samt följa upp dessa
 • rapportera analys av resultatet av uppföljning och handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner till den centrala skyddskommittén
 • återkoppla till institutionerna i frågor som exempelvis resultatet av deras årliga SAM-uppföljningar och handlingsplaner.

Kommittén består av fyra representanter för arbetsgivaren, fyra representanter för de anställda (varav en ska vara huvudskyddsombud) samt två studerandeskyddsombud.

Ledamöter 

 • Agnes Andersson, dekan, ordförande
 • Lina Wedin, kanslichef, stf ordförande
 • Sofia Bunke, prefekt, Institutionen för psykologi
 • Ola Hall, prefekt, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Håkan Eriksson, SACO-S
 • Charlotta Kjöllerström, huvudskyddsombud
 • Rebecka Brorsson, studentrepresentant
 • Kristin Smette Gulbrandsen, doktorandrepresentant

Adjungerade

 • Annika Berndtsson, Företagshälsovården
 • Christer Eldh, skyddsombud vid Institutionen för service management 
 • Jenny Egidius, biträdande projektledare projekt Campus Paradis

 

Kontakt

Cecilia Hagström
Personalsamordnare,
arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 42 15
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]hagstrom[at]sam[dot]lu[dot]se)