Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokal skyddskommitté

Mandatperiod 1 januari 2021 - 31 december 2023

Den lokala skyddskommittén (LSK) är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

LSK:s uppdrag är att:

  • följa utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljö
  • delta i planeringen av fakultetens arbetsmiljöarbete och till fakultetsledningen lämna förslag till åtgärder samt följa upp dessa
  • rapportera analys av resultatet av uppföljning och handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner till den centrala skyddskommittén
  • återkoppla till institutionerna i frågor som exempelvis resultatet av deras årliga SAM-uppföljningar och handlingsplaner.

Kommittén består av fyra representanter för arbetsgivaren, fyra representanter för de anställda (varav en ska vara huvudskyddsombud) samt två studerandeskyddsombud.

Ledamöter 

Christofer Edling, dekan, ordförande

Malou Engberg de Carvalho, kanslichef, stf ordförande

Rebecka Brorsson, studentrepresentant

Sofia Bunke, Institutionen för psykologi

Håkan Eriksson, SACO-S

Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation

Charlotta Kjöllerström, huvudskyddsombud

Kristin Smette Gulbrandsen, doktorandrepresentant

Adjungerade

Annika Berndtsson, Företagshälsovården

Christer Eldh, skyddsombud vid Institutionen för service management 

Jenny Egidius, biträdande projektledare projekt Campus Paradis

 

Kontakt

Cecilia Hagström
Personalsamordnare,
arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 42 15
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2022

16 september
18 november 

Mötestid kl 13:00-15:00