Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogiska rådet

Mandatperiod 3 februari 2022 - 31 december 2023

Högskolepedagogiska rådets uppdrag är bland annat att:

 • bedöma ansökningar om pedagogisk meritering och föreslå för fakultetsstyrelsen vilka sökande som ska utses till meriterade respektive excellenta lärare
 • bedöma ansökningar om stimulansmedel med fokus på utbildningsrelaterade aktiviteter
 • fungera som brygga mellan det universitetsgemensamma Högskolepedagogiska rådet och fakultetens lärare
 • följa upp och utveckla fakultetens högskolepedagogiska insatser i förhållande till fakultetsinterna behov och behov påkallade av förändringar i omvärlden
 • bevaka innehållet i universitetsgemensamma högskolepedagogiska kurser i förhållande till de behov som samhällsvetenskapliga fakultetens lärare har.

Det högskolepedagogiska rådet utses av fakultetsstyrelsen och består av

 • dekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ordförande)
 • Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i det universitetsgemensamma Högskolepedagogiska rådet (vice ordförande)
 • fem ledamöter som uppnått meriteringsnivån excellent lärare
 • en studentrepresentant.

Ledamöter

 • Agnes Andersson, prodekan, ordförande
 • Björn Badersten, excellent lärare, vice ordförande, Statsvetenskapliga institutionen
 • Anne Jerneck, excellent lärare, LUCSUS
 • Arne Kristiansen, excellent lärare, Socialhögskolan
 • Elin Bommenel, excellent lärare, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Helena Sandberg, excellent lärare, Institutionen för kommunikation och medier
 • Åsa Thelander, excellent lärare, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Studentrepresentant

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Mötestider

Hösten 2023

10 oktober kl 13:15-16:00