Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogiska rådet

Mandatperiod 1 februari 2024 - 31 december 2026

Högskolepedagogiska rådets uppdrag är bland annat att:

 • bedöma ansökningar om medel för utbildningsrelaterade utvecklingsinsatser/aktiviteter. 
 • fungera som brygga mellan det universitetsgemensamma högskolepedagogiska rådet och fakultetens lärare. 
 • följa upp och utveckla fakultetens högskolepedagogiska insatser i förhållande till fakultetsinterna behov och behov påkallade av förändringar i omvärlden. 
 • bevaka innehållet i universitetsgemensamma högskolepedagogiska kurser i förhållande till de behov som samhällsvetenskapliga fakultetens lärare har.

Det högskolepedagogiska rådet utses av fakultetsstyrelsen och består av 
• Dekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ordförande) 
• fem lärarrepresentanter 
• en studentrepresentant” 

Ledamöter

 • Björn Badersten, prodekan, ordförande
 • Tobias Linné, lärarrepresentant, Institutionen för kommunikation och medier
 • Karin Steen, lärarrepresentant, LUCSUS
 • Lupita Svensson, lärarrepresentant, Socialhögskolan
 • Åsa Thelander, lärarrepresentant, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Anders Uhlin, lärarrepresentant, Statsvetenskapliga institutionen
 • Studentrepresentant

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum våren 2024

13 maj

Mötestid kl 09.00-12.00