Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är att främja forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och utgöra en informationskanal mellan fakultet och institution. Den ska bereda policybeslut om forskningsfrågor till fakultetsstyrelsen och vara en aktiv part i frågor som rör forskning.

Rådet ska även följa utvecklingen av externa forskningsmedel vid fakulteten och arbeta för att öka dessa.

Ledamöter i Forskningsrådet har till uppgift att sprida information och kunskap om utlysningar och forskningsrelaterade frågor till medarbetare på institutionerna/motsvarande.

Forskningsrådets uppdrag är också att:

 • utgöra remissinstans för interna och externa remisser
 • organisera kvalificerat stöd/läsning av forskningsansökningar, som gått vidare till ett andra steg (motsvarande)
 • bedöma ansökningar och föreslå mottagare av ansökningsmånader
 • prioritera ansökningar och nomineringar från fakulteten
 • göra inspel till fakultetens verksamhetsplan.

Institutioner och motsvarande utser vardera en representant till ledamot i Forskningsrådet. I rådet ingår också en studentrepresentant. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

 • Åsa Lundqvist, vicedekan, ordförande
 • Karin Aggestam, Centrum för Mellanösternstudier
 • Ole Hammerslev, Rättssociologiska institutionen
 • Mats Heide, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Karl Holmberg, doktorandrespresentant
 • Johan Hultman, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Catarina Kinnvall, SASNET
 • Robert Klemmensen, Statsvetenskapliga institutionen
 • Mia Liinason, Genusvetenskapliga institutionen
 • Magnus Lindén, Institutionen för psykologi
 • Anna Meeuwisse, Socialhögskolan
 • Maryam Nastar, LUCSUS
 • Josephine Rekers, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Helena Sandberg, Institutionen för kommunikation och medier
 • Simon Turner, Sociologiska institutionen
 • Ulrika Oredsson, Kansli S (adjungerad)
 • Maja Carlson, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (adjungerad)

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Våren 2024

29 januari kl. 13.00-15.00
8 april kl. 13.00-15.00
27 maj kl. 13.00-15.00

Hösten 2024

16 september kl. 13.00-15.00
21 oktober kl. 13.00-15.00
2 december kl. 13.00-15.00

Minnesanteckningar från forskningsrådets möten

Logga in med ditt lucat-id i LU Box här.

Ledamöter i forskningsrådet och prefekter har också tillgång till alla handlingar via länken.