Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är att främja forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och utgöra en informationskanal mellan fakultet och institution. Den ska bereda policybeslut om forskningsfrågor till fakultetsstyrelsen och vara en aktiv part i frågor som rör forskning.

Rådet ska även följa utvecklingen av externa forskningsmedel vid fakulteten och arbeta för att öka dessa.

Ledamöter i Forskningsrådet har till uppgift att sprida information och kunskap om utlysningar och forskningsrelaterade frågor till medarbetare på institutionerna/motsvarande.

Forskningsrådets uppdrag är också att:

 • utgöra remissinstans för interna och externa remisser
 • organisera kvalificerat stöd/läsning av forskningsansökningar, som gått vidare till ett andra steg (motsvarande)
 • bedöma ansökningar och föreslå mottagare av ansökningsmånader
 • prioritera ansökningar och nomineringar från fakulteten
 • göra inspel till fakultetens verksamhetsplan.

Institutioner och motsvarande utser vardera en representant till ledamot i Forskningsrådet. I rådet ingår också en studentrepresentant. Ordförande är dekan, prodekan eller vicedekan.

Ledamöter 

 • Anna Meeuwisse, vicedekan, ordförande
 • Karin Aggestam, Centrum för Mellanösternstudier
 • Magnus Andersson, Institutionen för kommunikation och medier
 • Wim Carton, LUCSUS
 • Karl Holmberg, doktorandrespresentant
 • Johan Hultman, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Håkan Johansson, Socialhögskolan
 • Mikael Johansson, Institutionen för psykologi
 • Catarina Kinnvall, Statsvetenskapliga institutionen
 • Mikael Klintman, Sociologiska institutionen
 • Mia Liinason, Genusvetenskapliga institutionen
 • Anna Lundberg, Rättssociologiska institutionen
 • Josephine Rekers, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Ted Svensson, SASNET
 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Ulrika Oredsson, Kansli S (adjungerad)
 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (adjungerad)

Kontakt

Elin Hermansson
Fakultetskoordinator
+46 46 222 84 49
elin [dot] hermansson [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2023

18 september kl. 13:30-15:30
26 oktober kl. 13.00-15.00
4 december kl. 13.00-15.00.

Minnesanteckningar från forskningsrådets möten

Logga in med ditt lucat-id i LU Box här.

Ledamöter i forskningsrådet och prefekter har också tillgång till alla handlingar via länken.