Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (utbildningsrådet) har till uppgift att diskutera strategiska frågor och bevaka utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Rådet ska bereda ärenden och avge förslag till fakultetsstyrelsen, exempelvis kring fakultetsgemensamma riktlinjer, samt lyfta verksamheternas behov inom utbildningsområdet.

Rådet består av

 • ordförande, (dekan, prodekan eller vicedekan)
 • elva institutions-/verksamhetsrepresentanter (studierektor med ansvar för utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå)
 • internationell koordinator vid fakultetskansliet
 • studierektor vid Graduate School
 • bibliotekschef
 • två studentrepresentanter

Ledamöter 

 • Björn Badersten, ordförande, prodekan
 • Marta Kolankiewicz, Genusvetenskapliga institutionen
 • Axel Fredholm, Sociologiska institutionen
 • Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
 • Jonas Bjärehed, Institutionen för psykologi
 • Lena Karlsson, Graduate School
 • Mikhail Martynovich, Institutionen för kulturgeografi och ek. geografi
 • Christer Eldh, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Fredrik Schoug, Institutionen för kommunikation och medier
 • Ana Maria Vargas Falla, Rättssociologiska institutionen
 • Maja Essebo, LUCSUS
 • Lina Ahlgren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
 • Erika Werner, Socialhögskolan
 • Marja Åkerström, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Två studentrepresentanter

Kontakt

Mårten Frostgård
Utbildningssamordnare
+46 46 222 83 18
marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se

Sammanträdesdatum

Hösten 2024

11 september
9 oktober
13 november
11 december

Mötestid kl 13.15-16.00