Kansli S

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kansliet är ett stöd för fakultetsledningen och fakultetens institutioner i administrativa frågor rörande bland annat utbildning, forskning, personal, ekonomi och kommunikation.

Kanslifunktioner A-Ö


Ekonomichef

Irina Cojocaru
Tel: 046-222 46 32
Irina [dot] Cojocaru [at] sam [dot] lu [dot] se
Ansvarar för budget, bokslut, uppföljning-, prognos- och ekonomisk utvecklingsarbete vid fakulteten


Fakultetskoordinatorer

Jenny Egidius
Tel: +46 46 222 49 88
Jenny [dot] Egidius [at] sam [dot] lu [dot] se
Ledningsstöd, lokalprojekt, lokalbokningar

Lovisa Eriksson
Tjänstledig.

Marie Steiner
Tel: +46 46 222 43 65
Marie [dot] Steiner [at] sam [dot] lu [dot] se
Ledningsstöd, fakultetsstyrelsen, arkiv/diarie, val

Helen Wiman
Tel: +46 46 222 48 35
Helen [dot] Wiman [at] sam [dot] lu [dot] se
Forskarutbildningsfrågor, kvalitetsfrågor, forskningsadministrativa frågor


Forskningskommunikatör, pressansvarig

Ulrika Oredsson
Forskningsjournalist, pressansvarig
+46 46 222 70 28
+46 70 147 27 40
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Presskontakt och forskningsnyheter


Internationella koordinatorer

Katarina Follin
Tel: +46 46 222 72 04
Katarina [dot] Follin [at] sam [dot] lu [dot] se
Studentmobilitet (utresande), utbytesavtal

Lina Jönsson
Tel: +46 46 222 48 43
Lina [dot] Jonsson [at] sam [dot] lu [dot] se
Studentmobilitet (utresande), tillgodoräknanden

Josefine Kettner
Tel: +46 46 222 48 31
Josefine [dot] Kettner [at] sam [dot] lu [dot] se
Studentmobilitet (inresande), kurskatalog, kursantagning

Andjela Milovanovic
Tjänstledig. Vikarie: Josefine Kettner


Kanslichef

Malou Engberg de Carvalho
Tel: +46 46 222 72 10
Mobil: +46 70 534 44 53
Malou [dot] Engberg_de_Carvalho [at] sam [dot] lu [dot] se
Administrativ chef för fakulteten, kanslichef


Kommunikatörer

Mats Kristersson
Kommunikationsansvarig
Tel: +46 46 222 72 08
Mats [dot] Kristersson [at] sam [dot] lu [dot] se
Extern och intern kommunikation, studentrekrytering, webbansvar externwebb

Helena Lind
Tel: +46 46 222 72 57
Helena [dot] Lind [at] sam [dot] lu [dot] se
Extern och intern kommunikation, fakultetens webbnätverk, webbansvar internwebb, utbildningspresentationer på lu.se


Personalsamordnare

Andréa Björk
Personalansvarig
Tel: +46 46 222 72 07
Andrea [dot] Bjork [at] sam [dot] lu [dot] se
Ansvarig för övergripande HR- och personalfrågor vid fakulteten

Cecilia Hagström
Tel: +46 46 222 42 15
cecilia [dot] hagstrom [at] sam [dot] lu [dot] se


Projektledare

Sahar Valizadeh
Tel: +46 730 78 71 23 
Sahar [dot] Valizadeh [at] svet [dot] lu [dot] se
Ansvarar för införandet av lärandeplattformen CANVAS vid fakulteten


Rekryteringsansvarig

Anders Kirchner
Tel: +46 46 222 72 06
Anders [dot] Kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se
Läraranställningar, docenturnämnd, lärarförslagsnämnd


Utbildningssamordnare

Malin Schatz
Utbildningsledare
Telefon: +46 46 222 72 64
Malin [dot] Schatz [at] sam [dot] lu [dot] se
Utbildningsfrågor, kvalitetsfrågor, utbildningsrådet

Mårten Frostgård
Telefon: +46 46 222 83 18
Marten [dot] Frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se
Utbildningsfrågor, kurs- och utbildningsplaner, kvalitetsfrågor, studieadministrativa system (Ladok3, Lubas och NyA)

Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli

Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 35
Telefon (växel): 046-222 00 00
Fax: 046-222 44 11
info [at] sam [dot] lu [dot] se (E-post)

Besöksadress: Sandgatan 13A, Gamla Kirurgen, 223 50 Lund
Karta på Google.com