Skolsamverkan

Studenter framför byggnaden LUX. Foto.

Doktorander i lärande

Doktorander i lärande är ett samverkansinitiativ mellan Lunds universitet och ett antal nordvästskånska kommuner med Ängelholm i spetsen. Doktorander i lärande handlar om inspirationsfyllda möten mellan barn/elever och doktorander som kommer ut till förskolor och skolor för att presentera sin forskning på ett pedagogiskt sätt.

Läs mer om Doktorander i lärande på Ängelholms kommuns hemsida

Inspirationsdagar

Universitetets inspirationsdagar arrangeras varje november månad och är ett tillfälle för dig som går på gymnasiet att träffa våra studenter, gå på föreläsningar om våra utbildningar och få en inblick i hur det är att plugga på Lunds universitet. 

Läs mer om inspirationsdagarna på www.lu.se

Besök på skolor

Flera av fakultetens institutioner arrangerar skolbesök där representanter från olika utbildningar besöker skolor för att möta elever och svara på frågor. Kontakta respektive institution för att undersöka möjligheterna till ett besök.

Kontaktuppgifter till fakultetens institutioner