Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå

Om du vill sätta ihop din utbildning på egen hand så kan du läsa fristående kurser. Då väljer du själv ut vilka kurser och ämnen som du vill läsa och sätter på så vis bit för bit ihop en utbildning med en egen profil.

Foto ovanifrån på en student som sitter med sin latop vid en litet kafebord.
Läs fristående kurser för att skapa din egen unika profil. Foto: Kennet Ruona

Flexibelt och valfritt

När du bygger din utbildning genom fristående kurser måste du söka varje enskild kurs inför kommande termin. Med det följer ett visst mått av osäkerhet eftersom det inte alltid är säkert att du kommer in på den fortsättningskurs du skulle vilja läsa. På det sättet ger programstudier en större trygghet. Den stora fördelen med fristående kurser är istället flexibiliteten och valfriheten – du väljer själv vilka kurser som ska ingå i din utbildning och du kan göra dina val under utbildningens gång.

Om du vill bygga din egen utbildning är det därför viktigt att du tar kontakt med en studievägledare för att diskutera möjligheter och alternativ.

Alla program och kurser vid Lunds universitet - lu.se

Kursutbud

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kan du läsa fristående kurser inom en rad ämnesområden:

 • Freds- och konfliktvetenskap (endast grundnivå)
 • Genusvetenskap
 • Humanekologi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Mellanösternstudier (endast avancerad nivå)
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap (endast avancerad nivå)
 • Psykologi
 • Rättssociologi
 • Samhällsgeografi
 • Service management
 • Socialantropologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Strategisk kommunikation
 • Underrättelseanalys (endast grundnivå)
 • Utvecklingsstudier

Hur får jag en examen?

För att ta ut en examen ska du sammanlagt ha minst tre års heltidsstudier bakom dig, varav minst tre terminer (90 hp) inom samma ämne. Du får då en generell examen med ett ämne som utgör huvudområde i din examen. Vilka ämnen som kan utgöra huvudområde i en examen finns angett på Lunds universitets centrala sidor.

Huvudområden för examina - lu.se

Du kan också läsa fristående kurser utan att ta ut en examen, eller fortsätta att läsa ytterligare kurser, kanske på distans eller på kvällarna, efter att du har tagit en examen.