Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Experimentella metoder

Samhälllsvetenskapligt metodcentrum

Experimentella metoder är värdefulla inom samhällsvetenskapen för att få en djup förståelse för mänskligt beteende, kognition och social interaktion. De ger möjlighet att noggrant testa hypoteser, fastställa orsakssamband och bygga förklaringsmodeller som har viktig teoretisk och praktisk betydelse.

Minnesforskning. Foto.
Experimentella metoder ger möjlighet att noggrant testa bland annat hypoteser och fastställa orsakssamband. Foto: Gunnar Menander

Området experimentella metoder samlar forskare som är intresserade av kvantitativa tillvägagångssätt för att befästa, dela och förbättra expertkunskaper inom olika metoder. Exempel på metoder är:

  • experimentella uppställningar i laboratorie- och naturlig miljö
  • kontrollerade försök
  • longitudinella studie
  • inom- och mellanindividsdesign
  • standardiserade tester
  • mediator-/moderatoranalys
  • multivariata analystekniker
  • ögonspårning
  • hjärnavbildning
  • och psykofysiologiska verktyg.


 

Koordinator

Mikael Johansson
Institutionen för psykologi
mikael [dot] johansson [at] psy [dot] lu [dot] se (mikael[dot]johansson[at]psy[dot]lu[dot]se)