Ledning och organisation

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av nio fakulteter vid Lunds universitet. 

Ledning och stödfunktioner

Styrelsen är fakultetens högsta beslutande organ, med ett samlat ansvar för verksamheten enligt universitetsstyrelsens eller rektors delegation. Styrelsen arbetar framåtriktat efter långsiktiga mål och visioner för fakulteten

Verksamheten leds av dekan Christofer Edling, prodekan Lena Eskilsson, vicedekan Anna Meeuwisse samt kanslichef Malou Engberg de Carvalho.

Fakultetsledningen

Som stöd för det strategiska och operativa arbete finns flertalet råd, nämnder och kommittéer med representanter från fakultetens verksamhet. I alla beslutande och beredande organ som påverkar utbildning och studenternas situation finns även studeranderepresentanter. Ytterligare stödfunktioner är fakultetens kansli och institutionsservice. 

Kansli

Institutionsservice

Institutioner och bibliotek

Forskning och utbildning är koncentrerat till fakultetens institutioner och centrumbildningar. Vid varje institution finns en institutionsstyrelse som leder och organiserar verksamheten.

Institutioner och enheter

Fakultetens bibliotek utgörs av två enheter: Sambib i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg.

Bibliotek