Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av nio fakulteter vid Lunds universitet. 

Ledning och stödfunktioner

Styrelsen är fakultetens högsta beslutande organ, med ett samlat ansvar för verksamheten enligt universitetsstyrelsens eller rektors delegation. Styrelsen arbetar framåtriktat efter långsiktiga mål och visioner för fakulteten.

Som stöd för det strategiska och operativa arbete finns flertalet råd, nämnder och kommittéer med representanter från fakultetens verksamhet. I alla beslutande och beredande organ som påverkar utbildning och studenternas situation finns även studeranderepresentanter. Ytterligare stödfunktioner är fakultetens kansli och institutionsservice. 

Institutioner

Forskning och utbildning är koncentrerat till fakultetens institutioner och centrumbildningar. Vid varje institution finns en institutionsstyrelse som leder och organiserar verksamheten.

Fakultetens institutioner och enheter

Bibliotek

Fakultetens bibliotek utgörs av två enheter: Sambib i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg.

Fakultetens bibliotek