Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningskvalitet

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar vi kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Kursvärdering och kursutvärdering

Efter varje kurs har du som student möjlighet att fylla i en kursvärdering, där du kan framföra dina åsikter om kursen anonymt.

Kursansvarig lärare gör därefter en kursutvärdering, det vill säga en skriftlig utvärdering utifrån resultatet i studenternas kursvärderingar samt egna reflektioner om kursens genomförande.

Utbildningsutvärdering

All examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvärderas i en sexårscykel. Syftet är att kontinuerligt utveckla kvaliteten på våra utbildningar.

Tidplan för utvärdering samt genomförda utbildningsutvärderingar - fakultetens interna webbplats

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? 

Hur du går tillväga vid klagomål

Pedagogisk akademi för höjd utbildningskvalitet

Vid fakulteten finns en pedagogisk akademi som arbetar för att främja pedagogisk utveckling. Det övergripande målet med akademins verksamhet är att ytterligare höja kvaliteten på vår utbildning genom att tydliggöra kriterier för pedagogisk skicklighet och utifrån dessa bedöma och belöna pedagogisk skicklighet.

Pedagogiska akademin - fakultetens interna webbplats

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
Telefon: + 46 46 222 72 64
E-post: malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (malin[dot]schatz[at]sam[dot]lu[dot]se)