Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriär och söka jobb

Arbetsgivare söker ofta personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning utan att ange något specifikt ämne eller examen. Det är kombinationen av olika faktorer - din examen, din personlighet och din drivkraft - som avgör var du hamnar.

Student sitter vid ett bord och skriver i ett block och tittar på sin laptop. Foto.

Samhällsvetaren och arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är föränderlig och nya yrken och kompetenser efterfrågas hela tiden - samhällsvetarens perspektiv kommer fortsatt att vara efterfrågad inom en rad olika utvecklingsområden.

För de flesta nyexaminerade samhällsvetare kommer konkurrens vara stor om jobben, men det skiljer sig åt beroende på bransch. Ingången till en tillsvidareanställning är ofta via en projektanställning eller ett vikariat.

Vad samhällsvetare kan arbeta med

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du aktuell information och prognoser om arbetsmarknad och framtidsutsikter för olika yrken.

Framtidutsikter för yrken på Arbetsformedlingens webbplats

Karriärportalen

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder en karriärportal för dig som samhällsvetarstudent. Den hjälper dig att förstå och att kunna beskriva dig själv och dina kompetenser, att navigera på arbetsmarknaden och hur du hittar vägen framåt till din personliga arbetsmarknad.

Karriärportalen och hur du registrerar dig

Praktikens betydelse

De flesta samhällsvetenskapliga utbildningar är breda och leder till en generell examen. Varje möjlighet att under utbildningen testa teoretiska kunskaper i praktiken och knyta kontakter genom frivilligarbete och praktik kommer ge dig en klar fördel när du ska söka jobb.

Universitetets karriärvägledningsportal MyCareer kan hjälpa dig som är på jakt efter arbetslivskontakter.

Karriärportalen MyCareer.lu.se

Tips om att skriva CV, söka arbete eller praktik