Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välfärd och välmående

Hur ser ett välfärdssamhälle ut och vad behöver vi för att må bra? Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten studeras vad som påverkar människors välmående - från vaggan till graven.

Yngre hand håller på en äldre hand. Foto.
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten studeras vad som påverkar människors välmående - från vaggan till graven. Foto: Pixabay

Forskningen kan handla om relationen mellan barn och viktiga vuxna i deras liv; från det att barn anknyter till först föräldrar och senare till förskolepersonal, fram till att de blir tonåringar och vad som då krävs för deras välbefinnande. Fakultetens forskning berör även den senare delen av livet, närmare bestämt åldrandet och hur en fungerande äldrevård kan se ut.

Psykisk hälsa och ohälsa, beroende och missbruk och vad som krävs för att komma till rätta med detta och annat kopplat till social utsatthet är viktiga forskningsfält för samhällsvetare. Liksom frågor som rör jämställdhet och jämlikhet och hur dessa påverkar våra liv. 

Även själva välfärdspolitiken samt de professioner som utför den – inom såväl offentlig och privat verksamhet som inom civilsamhället - är viktiga forskningsområden.

Äldre man och flicka. Foto.

Proaktivt åldrande

Våra forskare deltar i forskningsområdet Proaktivt åldrande, ett av fem profilområden vid Lunds universitet. 

Om profilområdet Proaktivt åldrande på lu.se