Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitativa metoder

inom Samhällsvetenskapligt metodcentrum

Inom området Kvalitativa metoder utforskar och utvecklar vi metoder som används i studiet av mänskliga erfarenheter och sociala och samhälleliga fenomen.

Tre personer runt ett bord. Foto.
Området omfattar ett brett spektrum av kvalitativa tillvägagångssätt. Foto: Johan Persson

Vi erbjuder ett öppet, inkluderande forum och utvecklande nav för alla experter, forskare och lärare med intresse för kvalitativa metoder.

Området omfattar ett brett spektrum av kvalitativa tillvägagångssätt som framförallt kännetecknas av deras fokus på djupgående förståelser av olika sammanhang.

Exempel på metoder vi arbetar med är:

  • etnografi
  • digital etnografi
  • intervjuer av olika slag
  • arkivstudier inklusive samhällsvetenskaplig dokumentanalys
  • diskursanalys
  • deltagarbaserade metoder
  • fallstudier
  • narrativ analys
  • fokusgrupper
  • aktionsforskning.

 

Koordinator

Lisa Flower
Sociologiska institutionen
lisa [dot] flower [at] soc [dot] lu [dot] se (lisa[dot]flower[at]soc[dot]lu[dot]se)