Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsliv och organisation

Hur arbetslivet är organiserat påverkar såväl individen som samhället i stort. Ett gott ledarskap är inte bara värdefullt för organisationen utan också ur ett medmänskligt perspektiv.

Arbetsmöte. Foto.
Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om arbetsliv och organisation. Foto: Jason Goodman, Unsplash

Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om chefers och medarbetares roll, om arbetsplatsers organisering, och om hur ledarskap och utbildning kan leda till förbättringar. Kommunikation och dess betydelse för såväl organisationer som för chefer och medarbetare är också ett av fakultetens forskningsfält. 

Fokus läggs på de missförhållanden som många arbetsplatser tampas med. Hur ska våra arbetsliv inrättas för att minska stress, en av våra vanligaste folksjukdomar? Det är något som Lunds universitets samhällsvetare forskar om, liksom frågor som rör diskriminering, mobbning och vad vanlig ohövlighet på en arbetsplats får för konsekvenser.