Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

8. Urval och beslut

Kryssruta och penna. Foto.
Vilken ordning du placerar universiteten i är viktig då du ges en plats så högt upp som möjligt på din lista över sökta universitet. Foto: Pixabay

Urvalsprocessen

Din ansökan registreras och handläggs. Vi kontrollerar att ansökan är fullständig och behörighetskraven är uppfyllda. Alla fullständiga ansökningar rangordnas och tilldelningen av utbytesplatser påbörjas därefter. Alla sökande gås igenom i den ordning de placerats i rangordningen och ges en plats så högt upp som möjligt på listan över sökta universitet, där det finns en ledig plats. Vilken ordning du placerar universiteten i är alltså viktig. Du får en plats på ditt högsta, möjliga alternativ och alla andra sökta universitet i din ansökan stryks.

Observera att värduniversitetet kan ha restriktioner som påverkar vilken student som kan tilldelas en plats. Detta kan till exempel vara förkunskapskrav, språkkunskaper, nivå eller betyg. Vilken termin du kan åka ut kan också påverka din möjlighet att få en plats. Om du inte har en given termin för utlandsstudier beaktas i första hand universitetsval och i andra hand terminsönskemål. Du kan tilldelas plats vid ett universitet.

Rangordningskriterier

En sammanvägning av följande rangordningskriterier utgör underlag för nomineringsbeslutet:

  • Studieresultat – akademiska poäng och betyg
  • Målsättning och motivation - Statement of Purpose
  • Studiernas relevans för utbildningen - Study Plan och möjlighet att tillgodoräkna kurserna
  • Erfarenheter, aktiviteter med mera, som bedöms vara relevanta för att tillgodogöra sig utbytesstudier och/eller ha utbyte av sin vistelse.
  • Att det skall vara viss spridning mellan studenter som läser olika ämnen och på olika nivåer (grund respektive avancerad nivå)

Övrigt:

  • Student som redan genomfört en kandidatkurs i ett ämne, och som ansöker om fördjupningsstudier utomlands i detta ämne, blir inte automatiskt högre rangordnad

Beslut

När urvalet gjort fattar vi nomineringsbeslut. Nominerade studenter får ett individuellt nomineringsbeslut via e-post med en länk till en sida där svar ska lämnas inom 7 dagar.

Vi kontaktar respektive värduniversitet och nominerar i enlighet med beslutet - i och med denna nominering övergår ansvaret till dig och ditt värduniversitet. Du är då ansvarig för att du får nödvändig information, för ansökan och för att nödvändiga dokument förmedlas till värduniversitetet. Observera att det slutgiltiga beslutet om antagning görs av det mottagande universitetet.

 

Kontakt

E-post: outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se (outgoing[at]sam[dot]lu[dot]se)

Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund (karta)
 

Nina Kusche
Telefon: 046-222 48 43
Besökstider: Enligt överenskommelse

Donata Navickiene
Telefon: 046-222 72 04
Besökstider: Enligt överenskommelse