Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som det går att läsa sig till. En svensk doktorsexamen omfattar 240 hp, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Person håller i ett diplom under en doktorsceremoni. Foto.
En svensk doktorsexamen motsvarar fyra års studier på heltid. Foto: Kennet Ruona

Om forskarutbildningen

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet finns idag omkring 100 aktiva doktorander. Varje år läggs cirka 30 doktorsavhandlingar fram.

Forskarstudier kan bedrivas under olika former, men det vanligaste är att du har en så kallad doktorandanställning och ingår i en forskargrupp. I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling - doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Som doktorand gör man sin forskarutbildning vid en av fakultetens institutioner eller centrumbildningar, till exempel Statsvetenskapliga institutionen eller Genusvetenskapliga institutionen.

Ansökan och antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har tagit examen på avancerad nivå eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper. Utöver den grundläggande behörigheten finns det särskilda behörighetskrav för varje ämne.

Det finns ingen särskild ansökningsperiod för forskarutbildningen, men majoriteten av doktorandtjänsterna startar 1 september. Alla sökbara doktorandtjänster vid Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner utannonseras via Lunds universitets sida för lediga anställningar.

Lediga anställningar vid Lunds universitet - lu.se

Avhandling och kurser

Doktorsavhandlingen ska baseras på självständig forskning och hålla en hög vetenskaplig nivå. Avhandlingen kan antingen vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling där flera artiklar samlas, tillsammans med ett sammanfattande kapitel.

Alla doktorander kommer att få en huvudhandledare och en biträdande handledare. Dessa två handledare har till uppgift att hjälpa doktoranden att föra arbetet framåt, från idéstadiet till färdigt manuskript.

Under utbildningen kommer doktoranden att läsa både metodkurser samt tematiska kurser, och de väljs utifrån sin relevans för avhandlingsarbetet. Kurser erbjuds både på institutionsnivå och på fakultetsnivå. Doktorander uppmuntras också att läsa kurser vid andra universitet, i Sverige eller utomlands.

Mer information och kontakt

Mer information om forskarutbildning i ett visst ämne finns på respektive institutions webbplats. Varje forskningsämne har en ansvarig kontaktperson som du kan vända dig till för frågor.

Nedan länkar går till respektive institutions webbplats.