Forskarutbildning

Här hittar du information som rör forskarutbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten – allt från studieplaner och kurser till finansiering och handledning. Informationen riktar sig både till doktorander och handledare.

Två personer går uppför trappa

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskarutbildning i tolv ämnen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).

Fakulteten står för samordning och ansvarar för kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar bland annat om inrättande och avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå, och allmänna studieplaner, liksom principer för forskarutbildningen inom ramen för Lunds universitetets beslut.

På undersidorna hittar du fördjupad information om:


Doktorandutbildning på respektive institution

Fördjupad information om respektive institutions doktorandutbildning hittar du på din institutions webbplats:


Universitetsgemensam information

Du hittar även universitetsövergripande information på LU:s Medarbetarwebb.

Kontakt

Anna Meeuwisse
Vice dekan med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 46 222 31 57
anna [dot] meeuwisse [at] soch [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se

Kåren

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet  (SDR) representerar alla doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontakt: sdr [at] ldk [dot] lu [dot] se

SDR på Facebook

SDR är en del av Lunds doktorandkår