Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetens organisation

Här kan du läsa om Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om fakultetsstyrelsen

Råd och kommittéer på fakultetsnivå

Valberedningen

Valberedningens uppgift är lämna förslag på ledamöter i fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Valberedningen

Fakultetsledningen

Under styrelsen sköts det löpande ledningsarbetet av fakultetsledningen. Fakultetsledningen består av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef.

Information om ledningen hittar du på fakultetens externa webbplats

Kanslistab

Kanslistaben är ett stöd för fakultetsledningen och fakultetens instiutioner i administrativa frågor rörande bland annat utbildning, forskning, personal, ekonomi och kommunikation.

Information om kanslistaben hittar du på fakultetens externa webbplats

Institutionsservice

Institutionsservice är en fakultetsgemensam funktion som sköter ekonomi- och personaladministration åt majoriteten av fakultetens institutioner.

Information om institutionsservice finns på fakultetens externa webbplats

Graduate School

Graduate School organiserar fakultetens tvärvetenskapliga program och kurser på masternivå. 

Graduate School

KOM SAM

KOM SAM är fakultetens samlade kommunikationsfunktion där sex av fakultetens institutioner ingår. Kommunikationsfunktionen består av tre institutionskommunikatörer samt fakultetskansliets tre kommunikatörer. 

Det är ett pilotprojekt som pågår fram till hösten 2025. Har du frågor om KOM SAM hör av dig till teamkoordinator Helena Lind (helena [dot] lind [at] sam [dot] lu [dot] se).

Nätverk inom fakulteten

Fakultetskansliet driver en rad olika fakultetsövergripande nätverk i syfte att stödja och utveckla samarbetet inom fakulteten.

Läs mer om nätverken

Bibliotek

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek utgörs av två enheter: Sambib i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg.

Läs mer om biblioteken på fakultetens externa webbplats

Institutioner och enheter

Läs mer om fakultetens institutioner och enheter på fakultetens externa webbplats