Bibliotek

SAMBIB och Campus Helsingborg

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek är ditt fakultetsbibliotek om du studerar eller forskar på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Biblioteket utgörs av två enheter: Sambib i Lund och biblioteket vid Campus Helsingborg.

Kort om biblioteken

På biblioteken kan du hitta, låna och läsa kurs- och referenslitteratur, tidskrifter och databaser inom samhällsvetenskap. Du kan dessutom få hjälp att söka vetenskapligt material och hantera dina referenser. Biblioteket tillhandhåller kurser i informationshantering och särskild service till dig med lässvårigheter. På biblioteket finns läsplatser, datorarbetsplatser och grupprum till ditt förfogande.

Du hittar all information om bibliotekens verksamhet på respektive biblioteks hemsida.

Sambib i Lund

Biblioteket vid Campus Helsingborg

 

Kontaktuppgifter

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Lund
G:a barnsjukhuset,
Allhelgona kyrkogata 12A, hus J, Lund (karta)
Tel:046 - 222 09 90
info [at] sambib [dot] lu [dot] se
Hemsida

Helsingborg
Universitetsplatsen 2, Helsingborg (karta)
Tel: 042 - 35 65 80
bibliotek [at] ch [dot] lu [dot] se
Hemsida