3. Behörighet för att söka

Behörighetskrav

Behörig att söka utbytesstudier via Samhällsvetenskapliga fakultetens utbytesprogram är den student som:

  • Vid ansökningstillfället, och terminen före din planerade utbytesperiod,är aktiv student och registrerad för heltidsstudier vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program)
  • Vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap
  • Vid avresa har klarat av minst 60 högskolepoäng inom samhällsvetenskaplig utbildning (vissa avtal kräver 60 hp inom huvudområdet)
  • Kan uppvisa en studieplan innehållande kurser motsvarande heltidsstudier som är tillgodoräkningsbara inom en examen vid Lunds universitet
  • Har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk för att kunna ta emot undervisning och prestera examination på undervisningsspråket

Observera särskilt att:

  • Det kan finnas ytterligare behörighetskrav för vissa avtal.
  • Studenter som redan har varit på utbytesstudier eller på annat sätt har läst vid högre lärosäten i olika länder kan söka, men kan komma att prioriteras lägre än de som inte redan har åkt på utbytesstudier.
  • Om du tackat nej till tidigare erbjuden utbytesplats innan svarsdatum, eller förlorat din plats för att du inte uppfyllde kraven för utresa kan du fortfarande söka en ny utbytesplats utan att detta påverkar dina chanser.
  • Om du har avsagt dig en tidigare erbjuden plats efter svarsdatum kan du också söka vid nästa ansökningstillfälle, men din ansökan kan prioriteras lägre.
  • Du kan inte söka igen om du blivit tilldelad en utbytesplats vid Lunds universitet och har tackat ja.

 

Föregående steg: 2. Ansökningsperioder och informationsmöten
Nästa steg: 4. Krav för tillgodoräknande från utbytesstudier

Internationella kontoret

E-post:outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se

Postadress: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress: Sandgatan 13A, byggnad Gamla Kirurgen, 223 50 Lund (karta)

Aktuell information

Pga rådande situation ställs den öppna mottagningen in. Ring eller maila oss i stället.

Personal

Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: tisdag 10:00-12:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen 

Lina Jönsson
Tel: 046-222 48 43
outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: onsdag 13:00-15:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen

Josefine Kettner
Tel: 046 - 222 48 31
incoming [at] sam [dot] lu [dot] se
Besökstider: Torsdag 9:00-11:00
Rum 142, vån 1 i byggnad Gamla Kirurgen